Skip to content

Küresel Strateji – Güncel Gündem Analizi Konuşmacıları

Strateji, başarılı her iş ve hamlenin ana unsurudur. Özellikle de büyüyen piyasalarda güçlü kalmak için küresel strateji ve uluslararası ilişkiler sizi ayakta tutacak ve rakiplerinize karşı güçlü kılacak unsurlardır.

Küresel strateji ve uluslararası ilişkiler

Bu başlıklar altında iki farklı eksende ilerliyoruz; ülkeler arası siyaset ile küresel iş dünyasında alınan kararlarda. Strateji iş dünyasının bel kemiğini oluşturur, kararlara yön verir. Konuşmacılarımız, kurumların güçlü ve zayıf yönlerinin törpülenmesinde ya da öne çıkmasında yardımcı olurken, çaba ve kaynaklarının en iyi nereye harcanması gerektiğine karar verilmesine yön tutar. İş ve projelerinizin karlı ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması, vereceğiniz önemli kararlar için küresel strateji ve uluslararası ilişkiler konuşmacılarımız size yardımcı olacaktır.

Gündem yorumları ile geleceği öngörmek

Ekonomi, iş hayatı ve politika, birbirinden ayrılmaz bağlarla bağlı kompleks süreçler. Nedenleri ve sonuçları daima birbirini etkiler. Bu amaçla birinde başarılı olmak için diğerlerini iyi anlamak, yorumlamak ve pozisyon almak önemlidir. Hızla değişen koşulları ve gündemleri doğru yorumlamak, güçlü kalmak başarılı olmak için gerekli unsurlar arasındadır. İç ve dış politika konuşmacılarımız en popüler ve aranan konuşmacılardır. Zengin bir siyasi deneyime sahip olan konuşmacılarımız, siyasi yaşamın her yönü ile satır aralarını en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olurlar.

Strateji ve uluslararası ilişkiler başlığında yer alan konuşmacılarımızdan elde edeceğiniz kazanımlardan bazıları:

 

 • Küresel piyasaları ve ilişkileri yorumlama,
 • Makro ve mikro ekonomik bilgiler,
 • Siyasi gelişmelerin piyasalara etkisi,
 • Yeni pazarlar yaratma fikirleri,
 • Büyüme fırsatlarını yakalama,
 • Kobilerden küresel şirketlere kadar doğru ve yaratıcı stratejiler geliştirme,
 • Yenilikçi ve açık fikirli olma becerisi,
 • Güncel gündem analizleri,
 • İç ve dış politikanın sektörel ve ekonomik etkileri,
 • Haberlerin yorumlanması,
 • Farklı bakış açılarının kazanılması,
 • Lobi hareketlerinin etkileri,
 • Hükümet kararlarını yorumlama,