Skip to content

Bahadır
Kaleağası, Dr.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı

Uluslararası Strateji

Avrupa Birliği

Diplomasi

Protokol

Lobicilik

Gelecek Senaryoları

Biyografi

Dr. Bahadır Kaleağası, AB ve dış ekonomik ilişkiler konusunda Türkiye’deki sayılı uzmanlarından. Üstlendiği kritik görevler, Türkiye’nin iç siyasetine etki eden faktörler ile Türkiye’nin komşuları ve farklı stratejik bloklarla ilişkileri çerçevesinde deneyimli bir stratejist. Uzun yıllardır yürüttüğü kilit danışmanlık rollerinde farklı perspektifleri dile getirme kabiliyeti nedeniyle yorumlarına değer verilen bir isim.

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları siyaset felsefesi, Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve uluslararası ekonomik ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.

1990-1993 yılları arasında AB’nin Jean Monnet ve NATO araştırma burslarını alan Bahadır Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi akademisyen olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde bulundu. 1991‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin projelerinde yer aldı. Ayrıca birçok AB projesinde çalıştı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için danışmanlık yaptı.

1995 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini üstlendi. 2007 yılından itibaren TÜSİAD’ın Uluslarası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC, Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco,  Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası etkinliklerini kurdu ve yönetti. Kaleağası 2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlendi.  Ayrıca bu dönemde Brüksel’de BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), OECD ve B20/ Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak görev yaptı. Halen Paris Bosphorus Enstütüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulubü Onursal Başkanı ve bir çok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesidir.

Kaleağası uzun yıllar yurt dışında ve Türkiye’de uluslararası protokol eğitimi verdi. Türkiye’de de üst düzey görevlerde bulunan profesyonellerin, uluslararası toplantılara hazırlayarak koçluk yapıyor. Bu özel eğitimde makro politikadan ekonomiye, davetlerde konuşmalara nasıl başlanacağından karşılama ve uğurlamalara kadar birçok konuya yer veriyor. Dünyanın yeni siyasi ve ekonomik ekseninde iletişimin de farklı noktalara evrildiğini söylemeye gerek yok, Kaleağası gerek liderlerin gerek kurumların iletişim danışmanlığını üstleniyor, başarılı lobi faaliyetlerinin altında imzası bulunuyor.

Çok sayıda uluslararası makale sahibi olan Bahadır Kaleağası, ayrıca İngilizce “Towards a New Europe” (Brüksel, 1993), Fransızca “Les Défis de l’Elargissement” (Brüksel, 1994), “La Turquie en Mouvement” (Paris, 1995) ve “La République Laïque Turque” (Paris, 2003) kitaplarının ortak yazarı, “Tek Pazardan Parasal Birliğe” (IKV, 1995), “Avrupa Yolunun Haritası” (Dünya, 2003), “Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı” (Doğan Kitap, 2007) ve “Ne Olacak Bu AB İşi? Gençler Soruyor” (Boyut, 2010) ve “G20 Gezegeni” (Doğan Kitap, 2013) başlıklı kitapların yazarıdır. BloombergHT, Anadolu Ajansı-Finans, Radikal ve Finans Dünyası için uluslararası ekonomi ve siyaset yorumcusudur. 

Bahadır Kaleağası, aynı zamanda özellikle çocuk kalp sağlığı alanında çalışmalar yapacak olan Kalangos Vakfı’nın yöneticilerinden biri olma görevini de üstlenmiş bulunuyor.

Konuşma Konuları

 • Yatırım Planlaması
 • Riskin Erken Saptanması
 • Kurumsal Profil ve Uluslararası İletişim Stratejisi
 • Kurumsal Marka, Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Saygınlık
 • Kent ve Mekan Markası (Location Branding)
 • Uluslararası İletişim ve Protokol
 • Uluslararası Müzakere
 • Tanıtım ve İletişim
 • Şirket ve STK yöneticileri için uluslararası ilişkiler
 • Lobicilik
 • AB ve dünya
 • Türkiye ve AB ilişkileri
 • Türkiye’nin uluslararası rolü, AB süreci ve içsel dinamikler

Medya İlişkileri

BİREYSEL ÜST DÜZEY YÖNETİM VE ŞİRKET İÇİ EĞİTİM 

Uluslararası İletişim Ve Protokol

İş dünyasında başarının anahtarları arasında “iletişim” çok önemli bir yer tutmakta. Bu çerçevede birçok konu tüm dünyada şirketlerin üst düzey yönetimi için zaman zaman bir seminer ortamında bilgilenme, vaka analizi ve deneyim paylaşımı gerektiriyor:

 • Uluslararası protokol
 • İş dünyasında sosyal duruş ve davranış
 • Farklı kültürler arası iletişim
 • Bireysel ve kurumsal imaj yönetimi
 • Yazılı ve sözel iletişim, sunum ve imaj
 • Uluslararası iş görüşmesi, toplantı, iş yemeği, hediye, davet, konferans, sosyal etkinlik

Üst Düzey Yöneticiler İçin Uluslararası İlişkiler

Her ülkede üst düzey yöneticiler uluslararası iş ilişkilerinde mevcut iş konularının ötesinde genel siyaset, ekonomi ve toplum konuları hakkında konuşmak durumunda kalabiliyor.

Türk şirketlerin üst düzey yöneticileri de uluslararası ekonomi, başka bir ülkedeki siyasal durum, Türkiye-AB ilişkileri, Türk ekonomisi, Kıbrıs, Kafkasya, Rusya, Orta Doğu, Çin, ABD ve G20 ilişkileri gibi konularda konuşması gerekebilir. Dijital ekonomiden, enerjiye, göçmen krizlerinden, akllı kentlere bir çok konu arasında etkileşimi sağlayabilecek bir sosyal akışkanlık iş ilişkilerinde etkili bir artı değerdir.

Bu bir zorunluluk olmanın ötesinde, çoğu zaman sürmekte olan iş ilişkisi, yöneticinin etkisi ve şirketin çıkarları açısından bir başarı etkenidir. Bu çerçevede üst düzey şirket yönetiminin bir seminer ortamında bu konuda eğitim alması ve olası pratik durumları incelemesi önem taşımaktadır.

Videolar