Skip to content

Başkan’ın Mesajı

Başkan’ın Mesajı

Yaprak Özer – Başkan

İndeks İçerik İletişim İndeks Konuşmacı Ajansı

Bilgi paylaşımında ve mesaj iletişiminde en etkin yollardan bir tanesi, yüz yüze iletişim. Sesinizle dokunduğunuz, varlığınızla fark yarattığınız, göz göze gelebildiğiniz bu iletişim platformunun güçlü oyuncusu İndeks Konuşmacı Ajansı, toplumsal referans kabul edilen uzman güncel ve popüler şahsiyetleri bir araya getiriyor. Geniş kitlelere de özel ve küçük toplantılara da hizmet sunuyor. Kendimizi, “Geçmişi bilen ileriyi gören fikir önderlerinin bir araya geldiği bir vizyonerler kulübü ve değerli üyelerinin birikimlerini hizmete dönüştüren profesyonel bir platform” olarak tanımlıyoruz.

İndeks İletişim 2001 yılında, İndeks Konuşmacı Ajansı 2004’de kuruldu. Dünya Ekonomik Forumu’na 2003 dönemi, “Küresel Lider” seçilerek katıldığım efsane Davos toplantıları o ana kadar adını koymadığım yeni bir hizmet dalını tanımlamam için cesaretlendirdi. Davos’ta şekillenen fikir, yabancı fikir ortaklarımızın tercihiyle Türkiye’de fiziki platforma dönüştü.

Süreç öğreticiydi, etik değerleri tanımladık, sürdürülebilir vizyon kurguladık, ilkelerimizin, Türkiye’ye adaptasyonunu çalıştık. Olmayan bir sektör yaratarak, Türkiye’nin yeni, çeşitli ve renkli, kalitesiyle farklı, duyarlı, küresel ve ödünsüz yerli konuşmacı ajansını kurduk. Her coğrafyadan, her sektörden, her gruptan her yaştan konuşmacımız var.

İndeks Konuşmacı Ajansı büyük-küçük, özel, kitlesel, ulusal ya da uluslararası pek çok toplantıya içerik sağlıyor. Paul Krugman, Nouriel Roubini, Julian Assange, Martin Wolf, Bill Emmott, Malcolm Gladwell, Raghuram Rajan, Ari De Geus, Patrick Dixon, Hernando De Soto, Bob Herbold, Robert Kaplan, Prof. Paul Romer, Michael Raynor, Don Tapscott, Renee Maugborne, Robert Shiller, Yuval Noah Harrari, Waris Dirie, Emma Duncan, Gerhard Schroeder… ve sayamadığım daha niceleri bugüne kadar Türk dinleyenle değişik kereler ve frekanslarda buluştu.

Zaman içinde Türk konuşmacıların varlığını artırdık. Portföyümüz kalabalık bir “yıldızlar geçidi”. Kimi saysam diğerine haksızlık! Toplu olarak performanslarını özetlemek üzere;  ekonomi, siyaset, liderlik, teknoloji, inovasyon, strateji gibi iş dünyasının ihtiyacı olan kritik konulara yanıt veren “İçeriği olan konular / içerikli konuşmacılar” olarak konuşmacılarımızı ve sunduğumuz hizmetleri tanımlayabilirim.

İndeks çatısı altında yer alan diğer markalarımız İndeks Konuşmacı Ajansı’nın doğal destekçileri olarak, ajans hizmetlerimizin kritik özelliği. İndeks Medya İlişkileri Eğitimi de hizmetleriyle uluslararası bir platformu. İçerik hizmetlerimizde gazetecilikten gelen sorgulayan kaslarımız, eşsiz deneyimler hazırlamaktaki gücümüzü oluşturuyor. Şeffaf, etik, kayıtlı, hızlı, evrensel iş yapma yöntem ve anlayışımızla hizmetinizdeyiz.