Skip to content

Dr. Ceyhun
Emre Doğru

Danışman, Akademisyen, Konuşmacı ve Yazar

Strateji kurma ve karar verme

Kamu – paydaş ilişkileri

Uluslararası müzakere ve kriz yönetimi

Politik

Ekonomik ve jeostratejik risk analizi

Eleştirel düşünme

Biyografi

Dr. Ceyhun Emre Doğru strateji ve kurumsal ilişkiler alanında danışman ve akademisyen olarak çalışıyor. Radarında Türkiye coğrafyası bulunan uluslararası kurumlara politik ve ekonomik risk analizi, kamu ve paydaş ilişkileri yönetimi, stratejik karar verme, savunuculuk ve stratejik iletişim konularında danışmanlık veriyor.

Stratejik Danışmanlık

Dr. Doğru karar vericilerin karmaşık sorunlar üzerine düşüncelerini berraklaştırmak için çalışıyor; yüksek belirsizlik içeren durumlarda sorumlu oldukları kurum ve toplumu ilgilendiren kritik kararlar almalarında stratejik düşünmelerini kolaylaştırarak  katma değer sağlıyor.

Kurumsal Danışmanlık

Uluslararası şirketlere özellikle ulusal – yerel otorite ve paydaşlarla  kurumsal ilişkiler danışmanlığı veren Doğru’nun çalışma alanlarından biri süreç analizi, mevzuat değişiklikleri ve olası etkileri, kamu ile ilişkiler stratejileri geliştirmek, dış iletişim süreçlerini koordine etmek, kamu kurumları ile ilişki geliştirmek ve politika önerilerini savunmak üzerine yoğunlaşıyor.

Sivil Toplum Çalışmaları

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olan Doğru, Türkiye Etik ve İtibar Derneği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olarak yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetişim alanlarında aktif görev yapıyor. Doğru, ayrıca Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu üyesi.

Akademi

Dr. Doğru, Boğaziçi Üniversitesi’nde Eleştirel Düşünme & Stratejik Karar Verme, Uluslararası Müzakere ve Piyasa Dışı Strateji: İş Dünyası, Devlet ve Toplum konularında dersler veriyor.

Kariyerine uluslararası politika analisti olarak başlayan Doğru, Birleşmiş Milletler ve NATO’da görev yaptı. TÜSİAD’ın Washington temsilciliği (2012) görevinde bulunan Doğru takiben çalışma hayatına danışman olarak devam etti.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Université Libre de Bruxelles’de tamamlayan Doğru, yüksek lisansını European Institute, doktora derecesini ise Koç Üniversitesi’nden aldı.

Palgrave, FastCompany ve Dünya Gazetesi gibi çeşitli mecralarda makaleleri yayınlanan Dr. Ceyhun Emre Doğru, Harvard Business Review Türkiye işbirliği ile “İşin İçyüzü” isimli programı üreterek küresel düzeyde iş dünyasını ilgilendiren olayları ve fikirleri inceliyor; karar vericiler için stratejik dersler paylaşıyor.

Doğru, konuşmalarını İngilizce ve Fransızca dilinde yapabiliyor

Konuşma Konuları

  • Eleştirel Düşünce ve Stratejik Karar Verme
  • Kurumsal Strateji ve Yönetimi
  • Kurum Kamu Stratejik İlişkileri, Paydaş Yönetimi
  • Politik, Ekonomik ve Jeostratejik Risk Analizi
  • Uyuşmazlık Çözümü, Müzakere ve Kriz Yönetimi

Videolar