Stratejik Karar Verme: Ceyhun Emre Doğru Vizyonu

Stratejik karar verme, özellikle yöneticiler, liderler ve girişimciler değerli bir yaklaşımdır. Yöneticiler, bir kuruluşun geleceğini yönlendirmek için her yıl çok sayıda önemli iş kararı alır. Bu tür kararları almak ile ilgili en önemli yaklaşımlardan biri stratejik karar almadır. Bu sayede bir şirketin misyonunu ve stratejik hedeflerini dikkate alarak seçim yapmanız mümkündür. Bunun yanı sıra stratejik karar verme yaklaşımının çok gerekli olduğu anlar da vardır. Bir pazara girip girmemek, ürün ve hizmetlere yenisini ekleyip eklememek için stratejik düşünmek gerekebilir. Ayrıca personelin motivasyonunu korumak, çalışan memnuniyetini artırmak gibi konularda da yöneticiler stratejik karar verme anlayışı ile hareket edebilir. Bu kararlarda amaç sadece kısa süreli kârlara odaklanmak değildir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği tüm alanlar ve uzun vadeli faydalar da önemlidir. Bir başka ifade ile amaç ve hedeflere ulaşmanın en iyi yolunun belirlenmesidir. Bir şirketin performansı artırması, rekabeti artırması gibi birçok çıktısı da vardır. Bu nedenle kuruluşlar sıklıkla stratejik karar alma yaklaşımını benimserler.

Danışman, akademisyen ve yazar Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun perspektifi ile stratejik karar verme süreçlerini keşfedebilirsiniz. İndeks Konuşmacı Ajansı’nın zengin konuşmacı portföyünde yer alan Doğru, stratejik danışmanlık ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sunuyor. Bunun yanı sıra ufuk açan konuşmaları ile yöneticiler, liderler için ilham kaynağı oluyor. Strateji kurma ve karar verme, eleştirel düşünme, jeostratejik risk analizi gibi birçok alan Doğru’nun konuşma alanlarını oluşturuyor. İçeriğimizde ise stratejik karar nedir, özellikleri nelerdir gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz. Stratejik karar verme hakkında A’dan Z’ye merak edilenleri bir araya getirdik! 

Stratejik Karar Verme Nedir?

Önce stratejik düşünme nedir ona bakmakta yarar var. Bunun nedeni stratejik kararın, aslında stratejik düşüncenin bir sonucu olmasıdır. Stratejik düşünme, bir kuruluşun başarısını etkileyecek kritik faktörlerin analizine odaklanır. Bu bağlamda kasıtlı ve rasyonel bir düşünce sürecidir. Kuruluşların yanı sıra ekipler ve bireyler için de geçerli bir düşünce sistemidir. Rekabetçi ve değişen bir ortamda hayatta kalmak ve gelişmek için stratejik düşünceye ihtiyaç vardır. Bu tür bir düşünce yapısı ekonomik gerçekleri ve mevcut kaynakları hesaba katmalıdır. Bu neden bu kadar önemli? Hepsinden önce rekabet ortamı her kuruluş için hızla değişir. Bazen yeni trendler hızla ortaya çıkar. Bunlardan yararlanamazsanız geride kalma tehlikesi yaşarsınız. Stratejik düşünceyi iş ve yaşam rutinlerinize dahil ederek fırsatları tahmin etme, bunlardan yararlanma konusunda daha yetenekli olabilirsiniz. Bu düşünce sisteminin birçok bileşeni vardır. İş fırsatları, güvenlik açıkları, maliyet, trendler, rakip analizi, beyin fırtınası, sorunlarla ilgili gerekli verilerin toplanması bunlardan bazılarıdır.

Şimdi stratejik karar verme nedir daha yakından bakalım. Esasında stratejik düşünce biçimi doğrultusunda aldığınız kararlardır. Yani amaç ve hedeflerinize ulaşacak en iyi yolu bu sayede belirleyebilirsiniz. Bu amaç ve hedefler ise uzun vadeli olmalıdır. Yöneticiler genellikle bir kuruluşun başarısı için hayati önem taşıyan bütçe, potansiyel risk gibi faktörlere ilişkin stratejik kararlar alırlar. Bunun birçok avantajı vardır. Örneğin, kısa vadeli kararlarınız ile uzun vadedeki sonuçlarınız arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede ileride alacağınız iş kararlarının sonucu doğru tahmin etme olasılığınız artar. Ayrıca stratejik karar verme süreci doğası gereği işbirliğine yatkındır. Böylece şirket içerisinde yenilikçilik anlayışını gelişmesine katkı sağlar. Gerekli esnekliği de bu sayede kazanabilirsiniz. Yani uzun vadeli hedefleriniz için kısa vadeli kararlarınızı değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra zamanlama çok değerlidir. Kararların etkisini üst düzeye çıkarmak için doğru zamanda doğru seçimi yapmanız gerekir.

Stratejik Karar Verme Süreci ve Adımları

Stratejik düşünmenin öğeleri nelerdir baktığımızda ise birçok alt başlık vardır. Dolayısıyla stratejik karar verme sürecinde bu adımları takip etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Bunlar şirket misyonu, uzun vadeli hedefler, kısa vadeli sonuçlar gibi bileşenlerden oluşur. Bu adımların bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Şirket Misyonu: İlk önce kuruluşunuzun genel amacını belirleyin. Mevcut hedefleriniz güncelse, bunu stratejik karar almanın temeli olarak kullanabilirsiniz. Değilse öncelikle hedeflerinizi yenileyin. Gerekirse kurum içerisindeki farklı departmanlar ile misyonunuz hakkında işbirliği de yapabilirsiniz.
  • Uzun Vadeli Hedefler: Misyonunuzda belirlediğiniz amaca ulaşmak için nasıl çalışabileceğinizi düşünün. Somut hedefler oluşturmak için gerekirse ekibinizle işbirliği yapın. Uzun vadeli hedeflerinizi tanımlarken şirket liderleri, çalışanlar ve müşterileriniz gibi farklı paydaşların ihtiyaçlarını dengelemeniz önemlidir. Bu nedenle en az 5 ya da 10 yıllık süreçleri düşünerek hareket edin.
  • Kısa Vadeli Hedefler: Üçüncü stratejik karar verme adımı birkaç kısa hedefle ilgilidir. Kısa vadeli hedefleriniz konusunda net olmanız önemlidir. Bunun yanı sıra ölçülebilir, spesifik, veriye dayalı bir eksende ilerleyin. Farklı bakış açılarından geri bildirim almayı da ihmal etmeyin.
  • İnceleme ve Değerlendirme: Şirketinizin ve müşterilerinizin ihtiyaçları değiştikçe kısa – uzun vadeli hedefleriniz de değişir. Bu, stratejik karar verme sürecinde oldukça yaygındır. Misyonunuzu ve hedeflerinizi periyodik olarak gözden geçirin. Bunu periyodik olarak da yapabilirsiniz.

Finans piyasaları hakkındaki yazımızı da inceleyin!

Örnekler

Stratejik karar verme örnekleri ile de konuyu açalım. Özellikle iş dünyası bağlamında bazı örnekler şu şekildedir:

  • Yeni Bir Pazara Girme: Bir şirket bazen faaliyetlerini yeni bir coğrafi pazara veya mevcut pazarının yeni bir bölümüne genişletmeye karar verir. Bu karar, yeni pazarın potansiyel kârlılığını, şirketin bu pazarın taleplerini karşılama yeteneğini içerir.
  • Satın Alma & Ortaklık: Bir şirket, pazar payını artırmak, rekabeti azaltmak için başka bir şirketi satın almaya veya başka bir şirketle birleşmeye karar verebilir. Hedef şirketin mali durumunu analiz etmek, şirket birleşiminin optimizasyonu gibi konular önemlidir.
  • Yeni Ürün & Hizmet: Bir şirket, yeni bir ürün veya hizmet geliştirmeye yatırım yapabilir. Bunun için müşterinin yeni talep ve isteklerini anlamak gerekir. Ayrıca şirketin bu yeni ürün veya hizmeti yaratabilme yeteneği de önemlidir.

Ceyhun Emre Doğru ile Stratejik Karar Verme

Strateji ve kurumsal ilişkiler alanında danışmanlık veren Doğru, bu alanda akademisyen olarak da görev alıyor. Dr. Doğru, Boğaziçi Üniversitesi’nde Eleştirel Düşünme & Stratejik Karar Verme, Uluslararası Müzakere ve Piyasa Dışı Strateji: İş Dünyası, Devlet ve Toplum konularında dersler veriyor. Stratejik ve kurumsal danışmanlıkları ile de stratejik karar verme süreçlerinde kuruluşlara değer kazandırıyor. Doğru, Türkiye odaklı pek çok uluslararası kuruma stratejik karar verme, savunuculuk, risk analizi gibi alanlarda üst düzey danışmanlıklarına devam ediyor. Kuruluşlara etkili bir perspektif sunan Doğru ile iş süreçlerinizdeki stratejik düşünce yaklaşımınızı zenginleştirebilir, uzun vadeli hedeflerinizde seviye atlayabilirsiniz.

İndeks Konuşmacı Ajansı ile Ceyhun Emre Doğru Konuşmaları

Dr. Ceyhun Emre Doğru, İndeks Konuşmacı Ajansı çatısı altında farklı pek çok konu başlığında faaliyet gösteriyor. Stratejik karar süreçlerinin yanı sıra eleştirel düşünme, kurumsal strateji, paydaş yönetimi, politik ve ekonomik risk analizi bu konuşma alanlarından bazıları. Doğru, konuşmalarını İngilizce ve Fransızca olarak da yapabiliyor. Siz de Türkiye’nin en zengin ve çeşitli konuşmacı ajansı İndeks’ten konuşmacı hizmeti alabilirsiniz. Bunun için kuruluşunuza hitap eden konuşmacıyı belirleyip davet işlemlerini başlatmanız yeterli. Dilerseniz, İletişim sayfamızdaki irtibat kanallarımız üzerinden bize ulaşarak diğer merak ettiklerinize de yanıt alabilirsiniz.