Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Kurumsal Temel Eğitim   /  Kriz İletişimi
Kriz İletişimi

Kriz İletişimi

Kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı engellemeye ve doğru iletişim yöntemleri ile bu durumu avantaja çevirmeye yönelik eğitimleri kapsayan, kurum sözcülerine özel bir eğitim ve içerik çalışmasıdır. Şirketlerin ve sözcülerinin medya ilişkileri eğitimine en çok ihtiyaç duydukları dönemler kriz anları ve ortamlarıdır. Bilginin hızlı ve serbestçe dolaşabildiği iletişim dünyasında küçük krizler bile iletişimin gücünü göstermeye yetecek kadar fırsat ya da tahribat yaratabilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
İndeks Medya İlişkileri Eğitimi, kriz iletişimi eğitiminde mevcut ya da olası krizlerle ilgili hazırladığı simülasyonlarla şirket sözcülerini olası röportajlara ve basın açıklamalarına uygulamalı olarak hazırlıyor.

 • Kriz iletişiminde mesaj nasıl kurgulanmalı?
 • Mesaj nasıl ve kime verilmeli?
 • Mesaj hangi kanallarla verilmeli?
 • Kriz sözcüsü nasıl seçilmeli?
 • Mevcut kriz sözcüsü seçimi doğru mu?
 • Doğal kriz sözcüsü nasıl etkin hale getirilir ya da yönetilir?
 • Kriz sonrası iletişim nasıl yönetilmeli?
 • “İletişim yapmak mı, iletişimi vermek mi?” sorusunun yanıtlanması.

Bu soruların yanıtlarını verebilmek için; krizin tanımı yapılır. Eğitim alan kişinin temsil ettiği kurumun karşılaşabileceği potansiyel riskler tespit edilir, bu alanlarda alternatifli vaka çalışmaları ve gerçeğe yakın uygulamalı örnekler ortaya konur. Kriz sırasında ve sonrasında neler yapılacağı tartışılır ve ortaya dökülür.

KİMLER BU EĞİTİMİ ALMALI?

 • Kurum yönetiminden seçilmiş kişiler
 • Kurum içerisinde topluma güven verecek nitelik sahibi uzman, danışman, yönetici
 • Durumsal sözcüler
 • Kamuoyu ve medyayla kontrollü ve kontrolsüz karşılaşacak kurum çalışanları

EĞİTİM SÜRESİ 

Tam gün (İhtiyaca özel yarım günlük eğitimler kurgulanabilmektedir).

Eğitim taleplerinizi iletin size ulaşalım.