Yaprak Özer

İndeks İçerik İletişim Danışmanlık, Kurucu
Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim Danışmanlık, Kurucu

Medya İlişkileri Eğitimleri, Algı Yönetimi, Yeni Medya, Lider İletişimi Eğitimi, Sözcü İletişimi Eğitimi, İyi Konuşma Eğitimi, Nasıl Konuşurum, Bireysel İletişim, Kurumsal İletişim, Kriz İletişimi, Risk İletişimi, Kurum İçi İletişim Eğitimi

Yaprak Özer, kariyerinde gazete ve dergilerde muhabir, editör, yönetmen, yazar, televizyonlarda program yapımcısı ve sunucu olarak farklı görevlerde bulundu. Medya değişirken o da iletişim kariyerini, iletişim sektöründe sıra dışı girişimlerle sürdürmeyi tercih etti. Kurumsal dünyaya her türlü/mecra bağımsız içerik üretimi-yönetimi hizmeti ile iletişim danışmanlığı hizmeti sunan İndeks İçerik İletişim’i kurdu. Ardından Türkiye’nin yerli ve yabancı konuşmacı portföyü olan ilk konuşmacı organizasyonu olan İndeks Konuşmacı Ajansı’nı yarattı.

“İletişim dikkatle icra edilmesi gereken bir sanattır… Kaliteli içerikten yoksun bir iletişimin başarılı olma şansı yoktur. İletişim sürdürülebilir değilse, hiçbir işe yaramadığı gibi zarardır. İletişimde başarı; doğru içerik, doğru araç, doğru mecra, doğru hedef kitle, doğru zamanlama” diye özetlenebilir.

İçerik ve iletişim alanındaki uzmanlığıyla iletişimci insan kaynaklarından oluşan portal İçerik Fabrikası’nı kuran Yaprak Özer, yazar, editör, çevirmen, SEO editörü, tasarımcı, uygulamacı, fotoğraf- prodüksiyon ve dijital ekiplerini bir araya topladı.

Konuşmacı kimliği ile Yaprak Özer

Özer, faaliyet ve konuşmalarını son yıllarda iletişim ve içerik yönetimi alanlarına ve konularına yoğunlaştırdı. Medyanın gelişen ve değişen dengelerinde iletişim nasıl kurulur, yönetilir, hangi araçlarla ve hangi mecralarda ilerlemek doğrudur gibi soruların yanıtlarını vermenin yanı sıra yatırımcı ilişkileri ve/veya paydaş iletişimi gibi niş çalışmalarda iletişim ve içerik yönlendirmeleri yapıyor, konuşmacı olarak yer alıyor. Özer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda moderatör olarak görev alıyor, medya ilişkileri eğitimleri ve özel danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yaprak Özer güncel yazı ve yorumlarına http://yaprakozer.com/’dan ulaşabilirsiniz.

Yaprak Özer kimdir?

Yaprak Özer, ilk ve orta eğitimini Türkiye, ABD ve İtalya’da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde iletişim yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi üzerine aldı takiben aynı bölümde doktora çalışması yaptı.

Güneş ve Cumhuriyet gazetelerinde dış politika ve serbest muhabirlik yaptı. Hürriyet Dergi Grubu’nda Ekonomist ve Capital dergilerinin yöneticiliğinde bulundu. Kariyer Dünyası adlı aylık ekonomi dergisini çıkardı. Hürriyet Sektör Gazeteleri ile İnsan Kaynakları Gazetesi’nin yönetmenliğini üstlendi. Hürriyet – Milliyet – Sabah gazetelerinde; Forbes, Platin,Vs., dergilerinde; “insankaynaklari.com” sitesinde;  pek çok kurumsal yayında köşe yazıları yazdı.

TRT 2’de “Birebir Ekonomi” ve  “Kariyer Dünyası”CNN Türk’te “İş Görüşmesi” ile çeşitli  eğitim programları; BloombergHT’de “Kariyer Rehberi” ve  “Başarı Hikayeleri”  adlı programları hazırlayıp sundu.

Alfred Friently Press Fellowships’le ABD’de gazetecilik eğitimi aldı, The Tennessean ve USA Today gazetelerinde çalıştı. Japon ve İngiliz hükümetlerinin burslarıyla iletişim ve uluslararası ilişkiler programlarına katıldı.

Özer, 2003 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Yarının 100 Lideri” arasında gösterildi.

1993 yılında Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Basın Ödülü’ne değer görülen Yaprak Özer, bugün akredite uluslararası medya ilişkileri eğitmenidir.

Yaprak Özer yazılarına Dünya Gazetesi’ndeki “Hayatın İçeriği” köşesinde devam ediyor.

 • Tablet’ten Tablet’e İçerik Üretimi ve Yönetimi

İletişim ihtiyaçları çeşitlendikçe, metotları gelişti. Hayatımız geliştikçe ve değiştikçe iletişimden beklentimiz ve bakış açımız farklılıklar göstermeye başladı. Her şeyi şablonlar içinde görmeye ve yaşamaya alıştık, ezber bozmak kaçınılmaz. İşet size bir örnek; hiçbir kişi ya da kurum için üretilen çalışma bir diğeri için geçerli olamaz. Bir diğer örnek; iletişimi taçlandırdık durduk. Oysa içerik olmadan iletişim yapılamaz. Bugün yaşadığımız dünya “ağ”lar dünyası. Teknik olarak yüzlerce kişiyle eklemleniyoruz ancak çoğu zaman birey olarak da kurum olarak da iletişim kuramıyoruz. Yönetilmeyen içeriğin iletişimi, iletişim olmadan da iletişim olmaz.

 • Medya İlişkileri Yönetimi

Medya ilişkileri kurumların en değerli faaliyet alanlarından biri. Her söylediğimizin haber olduğunu düşünüyor, gazetecilerin bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan bir grup insan olduğunu düşünüyoruz. Hayal gücümüz birkaç ulusal gazete ve televizyonla sınırlı. Genellikle yalnızca verdiğimiz mesajla ilgileniyoruz. Baktığımızı görmüyor, söylememiz gerekenleri aktaramıyoruz. Bazıları da tam tersine çok iyi iletişim kuruyor…  Nasıl konuşacağız, ne zaman açıklama yapacağız, hangi kelimelerden fayda umacağız?… Hangi sıklıkta, hangi mecrada görünmeliyiz?… Sözcümüz var mı, ne iş yapar, kim sözcü olabilir? Mikrofona hazır mıyız, kameralardan korkuyor muyuz?

İletişim ve Medya

 • İçerik Yönetimi Analizi
 • İletişim Yönetimi ve Lobicilik
 • İtibar Yönetimi
 • Kriz İletişimi
 • Kurumsal İletişim
 • İletişimde Yeni Trendler: Elektronik-Dijital-Sosyal Medya

 

 • Moderatör

Çoğu konferans ya da panel birbiriyle iletişim kuramayan katılımcılar yüzünden başarısız olur. Bir toplantının hedef kitle nezdinde başarılı olabilmesi ya izleyenlerin çok eğlenmesi ya da çok öğrenmesine bağlıdır. Kısıtlı bir zaman diliminde anlaşılır şekilde çok bilgi aktarmak çoğunlukla ve ancak bir moderator marifetiyle olabilir. Özer, gazeteci ve televizyoncu deneyimiyle Türkçe ve İngilizce başarılı moderatörlük icra ediyor.

Yaprak Özer, gazeteci ve yazar kimliğini, iletişim alanında girişim sahibi bir iş insanı olarak sürdürüyor.

Özer, İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri’nin ana eğitmenidir. Eğitimleri Türkçe ve İngilizce sunuyor, ağırlıklı olarak kurum tepe yönetimi ve sözcülerinin içerik iletişimi üzerine yoğunlaşıyor.

Özer, aralarında yüksek tirajlı günlük gazeteler ve dergiler ile sektör ilavelerinin bulunduğu yazılı basında muhabirlikten yayın yönetmenliğine kadar uzanan çalışmalar yaptı. Uzun yıllar köşe yazıları yazdı. Ayrıca TRT, CNN Türk ve Bloomberg HT’de çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Özer’in eğitimlerde sunduğu içerik de bu nedenle farklılaşıyor. Gerçek ve gerçeğe yakın konularda özel olarak kurgulanan sorular eşliğinde TV, gazete, dergi, yerel medya, uluslararası medya için simülasyon çalışmaları yönetiyor.

“Medya İlişkileri Eğitimi”ne farklı bir soluk getiren Özer ve tüm İndeks Medya İlişkileri Eğitmenleri, İndeks tarafından özel olarak kurgulanan “içerik analizi” (content analytics) model ve çıktılarıyla iletişiminin doğru kurgulanması için kişiye, kuruma özel eğitimler sunuyor. Eğitimler derin raporlamayla son bulurken, kurumlar için süreç, içerik ve iletişim değerleriyle takip edilen sürdürülebilir ölçüm ve raporlama ile devam ediyor.

Özer, Türkiye’nin ilk içerik üretimi ve yönetimi şirketi İndeks İçerik İletişim’i kurduğunda amacı hedef kitleye uygun, ihtiyaca cevap veren, hedef kitlenin içselleştirebildiği medya araçlarını kullanmak, hedef kitlenin ritmine göre frekansları ayarlamak, okurun okuduğundan ne anladığını ölçmek ve bu verileri kullanarak iletişimi geliştirmekti. Aynı zamanda mecraya göre dil kullanımıyla birlikte içerik dinamizmi yaratmaktı. Ve oldu.

Özer, kurum tepe yönetici, iş sahibi ve sözcülerine özel medya ilişkileri eğitimlerinde özellikle uzmanlaşmış bir iletişimci. Diğer eğitim başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sözcü Eğitimi ve Özel Durum Hazırlık ve Çalışmaları
 • Kurumsal İletişim Sorunları İçin İletişim ve İçerik Çözümleri
 • Kurumsal Fırsatlar İçin Destekleyici Yaratıcı İletişim ve İçerik Fikirleri
 • Özel Durumlar İçin Özel İçerik Çalışmaları
 • Kriz İletişimi Çalışmaları
 • İhtisas Konuları ile Uzman Kitlelere Yönelik Özel Çalışmalar
 • Paydaş İletişimi
 • Yatırımcı İlişkileri ve Medya İlişkileri
 • Farklı Coğrafyalar İçin İhtiyaç Duyulan İletişim ve İçerik Çalışmalar