Değişim Yönetimi Konuşmacıları

İşletmelerin kendilerini devamlı yenilemesi gerekli bir halde. Özellikle dijital dönüşüm ve yeni pazarlama trendleri gibi unsurlardan ötürü. Bu noktada değişim yönetimi her daim güncel bir alan. Değişim yönetimi konuşmacıları da giderek daha çok değer kazanıyor. Değişimi tetikleyen unsurlar, yeni teknolojiler, çağa ayak uydurma, işletmelerin kendilerini revize etmeleri gibi konular da değişim yönetimi konuşmacıları tarafından sıklıkla vurgulanıyor. Değişim yönetimi, bir kuruluşun süreçlerinin, teknolojilerinin dönüşümüyle ilgilenmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı ise değişimi etkilemek, kontrol etmek ve insanların değişime uyum sağlamasına yardımcı olmak için stratejiler uygulamaktır.

Değişim insanlara veya kuruluşlara doğal olarak gelmez. Bu nedenle uygun yönetim olmazsa büyük olasılıkla engellere çarpar. Hem zaman hem de para kaybedersiniz. Bu nedenle net hedefler belirleyin. Değişimin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik standartlar oluşturun. Çalışanların değişime daha hızlı yön vermelerini sağlayacak önemli stratejiler oluşturun. Peki tüm bunlar ekseninde değişim yönetimi nedir? Ne tarz eğitimler içerir, değişim yönetimi konuşmacıları hangi rollere sahiptir? Tüm sorularınızın yanıtlarını içeriğimizde bir araya getirdik.

Değişim Yönetimi Konuşmacılarının Rolü ve Önemi

Değişim yönetimi konuşmacıları değişime dair direnci kırmada kitleleri, işletmeleri önemli ölçüde etkileyebiliyor. Şirketler, değişim süreci içindeki çalışanların direncini azaltmayı ve başarıya ulaşmalarını amaçlar. Bu gibi durumlarda değişim yönetimi konuşmacıları önemli roller üstlenir. Yeni bir ürün, hizmet, teknoloji veya yönetim sistemleri gibi değişikliklerde uygulama süreci için değişim yönetimi konuşmacıları fayda sağlar. Değişen çalışma modellerine karşı personelde direnç de ortaya çıkar. Değişim yönetimi konuşmacıları sayesinde bu durum kolay azalır. Özellikle değişimin etkilerini anlamakta zorlanan ve mevcut alışılmış modelleri korumak isteyen çalışanlar da kendi önyargılarını bu şekilde kırar.

Ayrıca değişimin işletmeye pozitif katkılar sunması, başarılı bir geçiş sürecinin sağlanması amacıyla da bu konuşmacılardan destek alın. Tüm bunların yanında değişim yönetimi konuşmacıları sayesinde yakın ve uzak geleceğe dair öngörüleriniz de sağlamlaşır. Bu kişier ileride ortaya çıkması muhtemel yeniliklerin de habercisidir. Üstelik kuşaklardan iş yaşamına, teknolojilerden yeni politika anlayışlarına kadar… Tüm bunlar hem çalışanlar hem de işletmeler için çok değerlidir. Aksi takdirde yeni nesil iş modelleri veya değişen müşteri anlayışları gibi pek çok konudan bihaber kalma riski vardır. Bu nedenle değişim yönetimi konuşmacıları beyanlarına kulak kesilmek önem teşkil ediyor.

Değişim yönetimi konuşmacıları, yüksek düzeyde iç katılım sağlanmasına da önayak olur. Değişimden en çok etkilenen kişilerin desteğini almanız elzem. Bunun için bu konuşmacılardan çeşitli hizmetler ve danışmanlıklar da alabilirsiniz. Benzer şekilde değişime yönelik belirsiz duyurulardan kaçınmanız ve açık, spesifik değişim iletişimine odaklanmanız için de yine uzmanlardan danışmanlık, sunum, konuşma hizmetleri alabilirsiniz. Sadece bunlar da değil. Değişimi etkin bir şekilde yönetmek için fayda sağlayacak pek çok ipucuna da bu konuşmacılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tüm bunları hesaba kattığınız zaman, konuşmacılardan yardım almak gerekliliği biraz daha artıyor.

Değişim Yönetimi Etkinlikleri ve Seminerleri

İşletmeler, teknolojideki değişikliklerden rakiplerin yükselişine veya temel ekonomik eğilimlerdeki değişikliklere kadar çeşitli zorlukların üstesinden gelmelidir. Bunu yapmamak durgunluğa veya daha kötüsü başarısızlığa yol açabilir. Bu nedenle değişim yönetimiyle alakadar etkinlik ve seminerler işletmeleri diri tutar ve eğitir. Değişim yönetimi eğitimleri, seminer ve etkinliklerinden de yararlanabilirsiniz. Özellikle değişim yönetimi konuşmacıları bu aktiviteler içerisinde farklı pek çok konu başlığında hareket edebiliyor. Değişim yönetiminin nasıl yapılması gerektiği, konu hakkındaki başarılı uygulama ve örnekler var. Bunlar ilgili eğitim ve etkinlikler kapsamında ele alınabiliyor. Gerek online gerek fiziksel olarak organize edilebilen bu etkinliklerde değişim yönetimi nasıl yapılır gibi pek çok sorunun da yanıtı da ele alınıyor. Bu eğitim ve etkinliklerde değişim yönetimi modelleri, türleri, stratejileri gibi pek çok konu başlığı bulunuyor. İşte ilgili etkinliklerde değişim yönetimi konuşmacıları tarafından ele alınan bazı konular:

 • Değişim Yönetimi Modeli
 • Değişim Yönetimi Türleri
 • Vizyon Belirleme
 • Değişimi Tetikleyen Kuvvetler
 • Değişimin Önündeki Engeller
 • Değişime Direnç
 • Zaman Planlaması
 • Değişim Yönetimi Ekibi ve Roller
 • Değişimi Benimseme
 • Değişimin Aşamaları
 • Değişim Yönetimi Planı
 • Değişim Geçiş Planı
 • Değişim Yönetiminin Maliyeti
 • Değişim Yönetimi için Sorular
 • Değişim Yönetimi Geri Bildirimi

Sıfırdan bir değişim yönetimi programı geliştiren şirketler çoğu zaman göz korkutucu zorluklarla karşı karşıya kalır. Değişim yönetimi süreci, şirket kültürünün tam olarak anlaşılmasının yanı sıra, değişimden etkilenecek sistemlerin, uygulamaların ve çalışanların doğru bir şekilde koordine edilmesini de gerektirir. Ayrıca bir iş çerçevesi olarak değişim yönetimi, kritik projelerin başarısını artırır ve bir şirketin hızla uyum sağlama yeteneğini geliştirir. Fakat değişime karşı çeşitli dirençler ile karşılaşmanız da olasıdır. Bu direnci azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Yapılan değişikliğin amacını netleştirin ve bunun başkalarına nasıl fayda sağlayabileceğini belirleyin.
 • İtirazları dinleyin ve bunları çözmenin yollarını bulun.
 • Muhalif fikirler ile fikir birliği oluşturmaya zaman ayırın.
 • Geri bildirimi bir engel olarak değil, bir rehber olarak düşünün.
 • Değişiklik istenen hedefler karşılanmadığında geri adım atmaya istekli olun.

  Değişim Liderliği ve Süreç Yönetimi

Değişim yönetimi süreci içerisinde, liderlik ve yönetim can alıcı noktalar. Genelde en başarılı değişim liderleri, organizasyonlarını oluşturan kişilerle iyi iletişim kuran profesyonellerdir. Önceliklerin belirlenmesi noktasında da değişim liderleri organizasyonlarını oluşturan kişiler dinlemeyi ihmal etmez. Zira alışılageldik iş modellerinin muhafaza edilme isteği ve değişime karşı direncin olacağını da öngörmek gerekir. Tüm bunları bir küskünlük ya da kafalarda soru işareti olmadan giderin. Bunun için değişim liderliği değer kazanıyor. Değişim gibi geçiş süreçlerinde kuruluşlara yardımcı olan değişim liderlerinin genelde benimseyeceği üç dört yaklaşım vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Empati Gösterme: Değişmesi istenen çalışanları dinlemek ve anlamak için empati kurmak büyük önem teşkil ediyor.
Bir Adım Önde Olma: Liderlik, genellikle her zaman herkesten birkaç adım önde olmayı da beraberinde getiriyor. İnsanları sabırla bir araya getirmek bu noktada çok önemlidir.
Yenilikçi Olma: Değişim süreci içerisinde yenilikçi olmak, engelleri de öngörmek demektir. Sorunları incelemek, çözüm sağlamaya odaklanmak bu değer içerisinde öne çıkıyor.
Geri Bildirimleri Benimseme: Gerçekçi ve geri bildirime açık olmak daha başarılı değişim liderliğiyle sonuçlanır.
Uzun Vadeli Düşünme: Liderler bu süreçte çalışanların yeni iş modellerine uyum sağlaması için uzun vadeli düşünmeli ve kapsayıcı olmalıdır.
Değişimi Fırsat Olarak Görme: Değişim aşılması gereken bir engel belki. Fakat etkili değişim liderleri değişimin onları heyecanlandırmasına ve motive etmesine veriyor.

Değişim yönetimi stratejileri içerisinde liderlik vasfına sahip kişiler bu gibi adımları atar. Süreç ise herhangi bir değişim yönetimi stratejisinde yer alan aşamaları kapsar. Bir stratejiye sahip olmak, değişim sürecinin başarılı olmasına yardımcı olur. Örneğin, yeni bir teknolojinin işletmeye dâhil edilmesi yalnızca teknoloji değişikliği demek değildir. Personelin çalışma şeklini etkiler ve hatta işten çıkarmalar gerektirir. Bu nedenle değişim yönetimi sürecinin her şeyi kapsadığını unutmayın. Süreç içerisinde personeli ve paydaşları değişime hazırlamak, değişim için bir gerçekçi bir vizyon yaratmak, çalışanların hâlâ mutlu olduğundan emin olmak, değişimi gözden geçirip analiz etmek gerekir.

Değişim Yönetimi Araçları

Yönetici veya liderlik pozisyonunda çalışıyorsanız farklı değişim yönetimi araçları hakkında bilgi edinin. Değişim yönetimi araçları, değişim sürecini destekleyen yazılım ve uygulamaları içerir. Bunları eğitim sağlamak, bilgi tabanları oluşturmak, ilerlemeyi takip etmek vb. için kullanabilirsiniz. Değişim sürecinizin ilerleyişini takip edin ve ekibinizden geri bildirim toplayın. Bunun için çeşitli değişiklik yönetimi araçlarından faydalanın. Pek çok kuruluş, çalışanlardan geri bildirim almak, insanların tercihlerine ilişkin notlar tutmak ve planları buna göre ayarlamak için Google Formlar kadar basit araçları kullanıyor. Bu araçlar, yöneticilerin ve diğer şirket liderlerinin, ekibin geri kalanı için geçişi kolaylaştıracak süreçler geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca eylem adımları, çalışan geri bildirim seçenekleri de bu formlarda sunulan özellikler arasında. Bu araçlar iletişimi geliştirmeye ve bir işletmenin uzun vadeli başarısını artırmaya da yardımcı olur. Bunun için bu araçları kullanmaktan çekinmeyin. Son olarak ekip üyeleri arasında da daha fazla güven yaratır. Çalışanları elde tutma oranlarını da artırır. Şirketiniz için en iyi sonucu verecek değişim yönetimi aracı değişir. Şirketinizin büyüklüğüne, çalıştığınız sektöre ve işletmenin hedeflerine bağlı olarak elbette seçenekler vardır. Bu araçlar şu gibi işlevleri sunar: Özelleştirilebilir kontrol paneli, analiz panosu, gerçek zamanlı analiz, anonim test ortamı, dosya depolama, planlama.

Değişim Yönetimi Konuşmacısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Değişim yönetimi konuşmacıları, farklı pek çok sektör, deneyim, formel eğitim, bilgi birikimine sahip profesyonellerden oluşuyor. Bu açıdan işiniz ile alakadar, trendleri iyi takip eden, liderlik noktasında da hizmet alabileceğiniz değişim yönetimi konuşmacıları arasından bir seçim yapabilirsiniz. Bu konuşmacıların akademik kariyerini, iş tecrübelerini, yarattıkları farkları, kitap ve benzeri çalışmalarını da incelemenizde yarar var. Tüm bunların yanı sıra değişim yönetimi konuşmacıları arasında yakın ve uzak geleceğe dair öngörüler paylaşan isimler de oluyor. Tahminlerin tutarlılığı, geleceğe dair yorum ve analizler, bunlar ekseninde sunulan önerilere göre de bir seçim yapabilirsiniz.

Dilerseniz, İndeks Konuşmacı Ajansı’nın Konuşmacılar sayfasını da ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada kategori, konu, etiket seçimi gibi filtrelerden yararlanıp zaman kazanabilirsiniz. İlham ve liderlik, teknoloji ve inovasyon, güncel gündem analizi, iş dünyası gibi pek çok kategori içerisinden birini seçin. Ardından değişim yönetimi konuşmacıları arasından işiniz, sektörünüz ve beklentilerinize uygun isimleri keşfedin!

Geleceğin Değişim Yönetimi Konuşmacıları

Geleceğin önde gelen değişim yönetimi konuşmacılarını keşfedin! Bu isimler iş hayatından teknolojiye kadar pek çok alanda ileriyi doğru okuyabilenlerden oluşuyor. Bu açıdan; vizyoner, gelişmeleri doğru okuyabilen, tahmin becerisi yüksek isimler daha çok değer kazanıyor. Gerek Türk gerek yabancı pek çok önde gelen konuşmacı arasından siz de bir tercihte bulunun. Yepyeni bir deneyime merhaba deyin. Bu sayede şirketiniz, çalışanlarınız ya da kendi işiniz ile ilgili ilham veren, ufuk açan değişim yönetimi konuşmacıları arasından bir seçim yapabilirsiniz. Medyadan kültür sanata, siyasetten çevreye, inovasyondan uluslararası ilişkilere kadar pek çok kategori özelinde usta anlatıcılar var. Önde gelen pek çok konuşmacıyı siz de İndeks Konuşmacı Ajansı’nda bulabilirsiniz. Bu isimler ilgi ve birikimlerini hedef kitlelerle etkin metotlarla buluşturur. Böylece değişim yönetimi konuşmacıları, fikirleriyle kitleleri harekete geçiren isimler.