Skip to content

Şebnem Kalemli
Özcan

Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Finans Profesörü, “Center for Economic Policy Research” ve “National Bureau of Economic Research” Araştırma Görevlisi

Biyografi

Şebnem Kalemli Özcan, Ekonomi alanında görüşlerine en çok başvurulan kadın ekonomistlerden biri. ODTÜ Ekonomi bölümünden sonra, Brown Üniversitesi’nde Ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını Houston Üniversitesi’nde aldı. Bilkent, Koç, Harvard Üniversitesi’nde ders verdi. Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Baş Ekonomisti olarak görev aldı. Avrupa Merkez Bankası Duisenberg Akademi Üyesi olan Özcan National Bureau of Economic Research, Koç-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Fonu ve Center of Economic Policy Research’de Kıdemli Araştırmacı. Journal of Development Economics’de editörlük yapan Özcan çalışmalarını, Maryland Üniversitesi’nde tam zamanlı profesör olarak sürdürüyor.

Uluslararası platformlarda aranan ekonomist

Özcan, 2012’de IMF Yetkilisi olarak seçilen üç akademisyenden biri oldu. Özcan, önde gelen uluslararası yayınlarda alıntılanan ve yayınlanan makale-araştırma-yorumlarıyla dikkat çeken ekonomist olarak önemli toplantıların da keynote konuşmacısı olarak isabetli yorumlarını paylaşıyor. Özcan, Roubini  Araştırma Grubu’nun da  yorumcuları arasında. Özcan, Avrupa Finansal Entegrasyonu üzerine hazırladığı çalışmasıyla (2008) Avrupa Komisyonu Marie Curie Uluslararası Yeniden Entegrasyon Ödülü’ne layık görülen ilk Türk sosyal bilimci akademisyen.

Ekonomi ve sosyal bilimler

Ekonomi üzerine  çalışmalarının yanı sıra kadınlar, nüfus ve yaşam kalitesi konularında sosyal araştırma ve çalışmaları bulunan Özcan, sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaların birbirini besleyeceğine ve ekonominin daha kolay yorumlanabileceğini savunuyor.

Konuşma Konuları

  • Uluslararası Ekonomi ve Gelişim
  • Nüfusun ve Yaşam Koşullarının Ekonomi Üzerine Etkileri
  • Finansal Belirsizlik ve Finansal Entegrasyon: Krizler
  • Bankaların Risk Yönetiminin Ülke Ekonomisine Etkisi
  • Uluslararası Finansal Piyasalardan Maksimum Yarar Sağlama Yolları
  • Ülkelerin Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri

Videolar