Skip to content

Çağlar
Çabuk

Profesyonel Koç, Moderatör

Biyografi

İndeks Konuşmacı Ajansı Üyesi Çağlar Çabuk, Türkiye’de mobbing (iş yerinde psikolojik taciz) konusunda ilk saha çalışması yapan uzman olarak tanınıyor. Aralık 2014’ten beri EFQM Kurumsal Mükemmellik Değerlendiricisi olarak KalDer Değerlendirme ekiplerinde görev alan Çağlar Çabuk, çalışmalarına profesyonel koçluk, kurum içi mentor yetiştirme ve profesyonel gelişim konularında eğitmenlik, bireysel/kurumsal koçluk ve mobbing’in önlenmesi konusunda danışmanlık yaparak devam ediyor.

2009’da hayata geçirilen “Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi” projesini yöneten Çabuk, bu proje kapsamında  mobbing mağdurlarına gönüllü destek verdi. Halihazırda kurumsal ve bireysel  mobbing’le mücadelede eğitim danışmanlık hizmeti veren Çabuk aynı zamanda bu alanda, bilirkişi olarak da görev yapıyor. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun “Mobbing Alt Komisyonu”ndaki milletvekillerini bilgilendirmek üzere toplantılarda görev alan Çağlar Çabuk, aynı zamanda bir sivil toplum projesi olan “TBMM Ortak Çalışma Grupları”nın profesyonel moderatörlüğünü yürütüyor.

Çabuk, 2010 yılından itibaren Okan, Kadir Has, Bilgi ve Işık Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde İnsan Kaynakları ve 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk eğitim programları düzenliyor. Kasım 2013-Mayıs 2014 aralığında insan kaynakları ve iş profesyonellerine yönelik olarak ayda bir “Damlaya Damlaya” buluşmalarını gerçekleştiren Çabuk, BAUSEM iş birliğiyle 2104-2015 döneminde hedef grubu 20-30 yaş aralığında yer alan çalışanların oluşturduğu “4B Genç Profesyoneller” topluluğu kurumsal sosyal sorumluluk projesini uyguladı. 2014-2105 döneminde Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde insan kaynakları yönetimi dersleri veren Çabuk, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birlikleriyle kurumsal eğitimler ve genel katılıma açık yetkinlik geliştirme eğitimleri de veriyor.

Çağlar Çabuk’un mobbing mağdurlarına pratik bilgi ve öneriler içeren “Sıfıra Sıfır Elde Var Mobbing”, 4 Boyutlu Koçluk modelini anlatan “Koçluk ve 4. Boyut” ve “Yumuşak Güç” adlı üç kitabı bulunuyor.

Çağlar Çabuk kimdir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü mezunu olan Çağlar Çabuk, çalışma yaşamına Samtas A.Ş.’nin personel bölümünde başladı. İş yaşamının on altı yıllık ilk bölümünü İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştığı Standard Bank Plc. Türkiye Temsilciliği’nde 2008 yılında noktalayan Çabuk aynı yıldan  bu yana kendi eğitim ve danışmanlık firmasında faaliyetlerini sürdürüyor.

KalDer ve PERYÖN üyesi olan Çağlar Çabuk,  kurucusu olduğu Koçluk Platformu Derneği (KPD)’nde 2010-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Koçluğun meslek olarak kabul edilmesi çalışmalarına öncülük etti, KPD’nin zirve, panel ve diğer etkinliklerinde düzenleyici, panelist, oturum başkanı ve konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşma Konuları

YUMUŞAK GÜÇ

Yumuşak Güç aslında bu bir politika deyimi. Güçlü olan devletler, kendi çıkarları için yapılmasını istedikleri işleri, karşılarındakilere zorla, savaşla kabul ettirmeye muktedir oldukları halde bu yolu kullanmamayı, isteklerini -astarı yüzünden pahalı olan-savaşla değil, ‘’dişlerini gösterip ısırmayarak’’, yani ‘’Yumuşak Güç’’ kullanarak’ elde etmeyi tercih ediyor ve başarıyorlar da…

Politikada kullanılan bu yöntem neden iş yaşamını, özel hayatı veya sosyal ilişkileri güçlendirmek ve güzelleştirmek için kullanılmasın? Yumuşak Güç  adlı kitabın yazarı Çağlar Çabuk, bu kavramın günlük yaşamdaki pratik karşılığını örneklerle ele alıyor.

LİDERLİK ve YUMUŞAK GÜÇ

Yaşamda liderlerin en önemli rollerinden biri ilişki yönetimi ve paydaş beklentilerini en uygun biçimde dengelemektir. Aynı zamanda bir politika deyimi olan Yumuşak Güç liderlerin politika, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkilerde sıkça kullandıkları bir yaklaşımdır.

Yumuşak Güç  adlı kitabın yazarı Çağlar Çabuk, yumuşak gücün liderlik süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini örneklerle ortaya koyuyor. Liderlerin sahip oldukları gücün yumuşak güç yaklaşımıyla nasıl daha da güçlü olabileceğini keşfetmelerini amaçlıyor.

MOBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ) OLGUSU

Çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından “kasıtlı, sürekli ve sistematik” biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden Mobing, Türkiye’de çok sıklıkla duyulan bir kavram. Açılmış ve kazanılmış davalar olmasına rağmen, mobing halen hem mağdur hem de işveren için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Sıfıra Sıfır Elde Var Mobing adlı kitabın yazarı Çağlar Çabuk, dinleyicilerin mobing olgusunun farkına varmalarını, önlem alma ve çözüm üretmeleri ile mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında bilinçlenmelerini amaçlıyor.

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK

Günümüz iş yaşamında teknoloji, uzmanlık, altyapı, rekabet kadar önemli unsurlardan biri de bilgi ve deneyimin arttırılması, paylaşılması ve korunmasıdır. Bunu sağlayacak en etkili yaklaşım ve yöntemler arasında bulunan koçluk ve mentörlük çalışana, yöneticiye, işletmeye motivasyon, verimlilik ve performans artışı gibi boyutlarda katkıda bulunur.

Koçluk ve 4. Boyut adlı kitabın yazarı, Türkiye’de koçluk mesleğinin standartlarının ve yeterlilik çerçevesinin Meslek Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde kabulüne ve resmi gazetede yayınlanma sürecine öncülük etmiş ve üniversitelerde profesyonel koçluk, kurumsal firmalarda mentor yetiştirme eğitimleri veren Çağlar Çabuk, yöneticilerin bütünsel ve yapıcı bir bakış açısıyla çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmaları ve deneyim paylaşımını gerçekleştirmeleri yönünde koçluk ve mentörlüğü nasıl uygulayacaklarını ele alıyor.

Videolar