Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /    /  Bilim, ARGE İnovasyon, Yaratıcılık

Bilim, araştırma geliştirme ve inovasyon ile birbirine geçmiş disiplinlerarası söylemler. Hemen hepsini çok sık kullanıyoruz, ne yazık ki, çoğu zaman yanlış vurgularla cümlelerimize katıyoruz. Araştırma geliştirme; mühendislik ya da tıp bilimi kadar sosyal bilim dallarının da vazgeçilmezi. Yaratıcılık ise gelişen hayatımızda yeni nesil ihtiyaçlarımızla buluştuğumuz yol. Konuşmacılarımız size zihin açacak, kutu dışı yaklaşımlarla ulaşacak, konularını renkli örneklerle anlaşılır kılacaklar. Gelişmeleri doğru yorumlamanıza yardımcı olurken, yaratıcı düşünceleri kendi hayatınıza entegre etmeniz için ipuçları verecekler.