Skip to content

Yekta
Özözer

Yönetim Danışmanı

Biyografi

Yekta Özözer, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden lisans, Strathclyde Business School’dan Mali İşler lisansüstü derecesine sahip. Citibank, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Çelebi Grubu ve Avea gibi firmalarda orta ve üst düzey yöneticilik yaptı. Kurucusu olduğu ABC Danışmanlık ve Eğitim Ltd. bünyesinde yurt içinde çoğunluğu ISO 150 firmalarından ve büyük ölçekli yabancı firmaya İnovasyon, Yaratıcı Problem Çözme, Yöneticilik ve Motivasyon konularında sürekli danışmanlık yapıyor ve eğitimler veriyor.

Özözer, yaratıcılığın bazılarına lütfedilen bir yetenek olmadığını, herkesin yaratıcı düşünme yeteneğiyle doğduğunu, ama bunu kurumlarda açığa çıkartmak ve inovasyonu gerçekleştirebilmek için kurum kültürünü bu yönde geliştirmenin şart olduğunu belirtiyor. Yenilikçi bir kurum kültürü oluşturabilmek için kurumların neler yapması gerektiğini, çalışanların bakış açılarının nasıl genişletilebileceğini, esnetilebileceğini, başarının ve başarısızlığın nelerden kaynaklandığını bizzat yürüttüğü projelerden deneyimiyle, “eğlenceli ve interaktif” bir üslupla aktarıyor.

Özözer, inovasyonla mücadelemizi “Çoğumuz yaratıcılığın ulaşılamaz olduğunu düşünüyor. Oysa hepimizin yaratıcı düşünme yeteneği var, kısıtlayan etkenleri aşmak gerekli.” diyerek tarifledikten sonra sözlerini şöyle sürdürüyor; “İnovasyon fikirlerin tesadüfi çıkmasına bağlı kılınıyor, analizlerimizde matematiksel formülünü bulguladık.” Başarılı inovasyonun  tesadüflere bırakılmayacağını ifade eden Özözer, ürün geliştirme dışında, satış, üretim, operasyonun tüm süreçlerinde, mali işler, İK’da inovasyonu savunuyor. Özözer, doğadaki canlıların da kurumların karşılaştığı benzer problemleri yine benzer yöntemlerle nasıl çözdüğünü aktarıyor.

Bu alanlarda yazdığı 5 kitabı ve birçok Türkçe/İngilizce makalesi var.

Konuşma Konuları

 • Yekta Özözer, konuşmacı olarak katıldığı tüm etkinliklerde kurumların uygulayabileceği örnekleri sunuyor. Özözer, yaratıcı düşünme, motivasyon, inovasyon gibi konularda rehberlik ediyor.

  Arama Konferansı


  Profesyonel moderasyon ekibi ile kurumsal firmaların yeni ürün,hizmet,strateji,yol haritası oluşturmasında etkili çözümler sunuyor.

  İnovasyon


  İspatlanmış Örnekler

  Veri Analizleri

Yaratıcı Düşünme


 • Firma kârlılığını artırabilmeleri için katılımcılara   somut inovasyon teknikleri aktarılıyor.
 • İnovasyonu farkındalık düzeyinde bırakmayıp işe direkt uygulama ve böylece firmanın kârlılığını somut olarak artırma olanağı sağlanıyor.
 • Varsayımları, Maliyetleri Sorgulamak, Problemleri Doğru Tanımlamak ve Pratik İp Uçları
 • Bireyler İçin Yaratıcı Problem Çözme, İş Geliştirme ve Maliyet Azaltma Teknikleri
 • İleri Yaratıcı Düşünme, Kâr Arttırma Teknikleri
 • Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri

İş’te Eğlence ve Motivasyon


 • İş’te Ritim
 • İş’te Müzik
 • İş’te Dans
 • İş’te Tiyatro
 • İş’te Foto
 • İş’te Resim
 • İş’te Mini Yarış

– Yeni konsept “İş’te Eğlence” ile birbirinden eğlenceli sınıf-içi ve sınıf-dışı aktiviteleri ile iş ortamınızı çok daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.

– Yöntem ve Materyaller: Bu eğitimler Motivateam Outdoor Training ‘in stratejik ortaklığı ile düzenleniyor.

Eğitimleri

İnovasyon Yönetimi  – Çevrimiçi Sanal Sınıf Eğitimi  

Süre: (Tercihen 2 gün arka arkaya) 2 Gün. Ancak yoğunluktan dolayı zorluk yaşanırsa: 1 gün +(1 hafta sonra) 1 Gün

Eğitimin Amacı Katılımcılarımızın:

 • İnovasyon hakkında bütünsel ve derin bir perspektife sahip olabilmeleri,
 • Ar-Ge, Ürün Gel veya Üretim’de yenilikçi projeleri belirleyebilmeleri ve geliştirmeleri
 • Seçilmiş yeinlikçi projelere yenilikçi çöüzmler getirerek firma kârlılığına katkı sağlamaları
 • Proje geliştirecek Ar-Ge, Üretim, Satış ve diğer ekiplerine inovasyona giriş yetkinlikleri kazandırmak
 • Kurum içinde Yaratıcılık ve Verimililiğin/İnovasyonun yaygınlaşmasına katkı sağlamalarıdır.

Eğitimin İçeriği:

 1. Gün:
 • Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon ile İlgili Temel Bilgiler
 • İnovasyonun Büyük Resmi
 • Pazarlama İnovasyonu ve İş Geliştirme Teknikleri (I)
 • Etkileşimli Mini Çalıştay: Yenilikçi Fırsat Tespiti için Eğitmen Moderatörlüğünde Beyin Fırtınası
 • Ar-Ge’ciler için Yaratıcı Düşünme, İnovasyon ve Kâr Arttırma Teknikleri
 • TRIZ’e Giriş
 • Yaratıcı Düşünme ve TRIZ Teknikleri – I (6 Farklı Teknik)
 1. Gün:
 • Gruplar için Beyin Fırtınası Teknikleri
 • Pazarlama İnovasyonu ve İş Geliştirme Teknikleri (II)
 • Etkileşimli Mini Çalıştay: Yenilikçi Fırsatları Geliştirmek için Gruplar ile Beyin Fırtınası
 • Yaratıcı Düşünme ve TRIZ Teknikleri – II (7 Farklı Teknik)
 • Opsiyonel: QFD’ye Giriş
 • İleri Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Eğtimin sonunda isteyen katılımcılarımız yenilikçilik konuları için eğitmenden özel destek alabileceklerdir

Kimler Katılmalı: Başta Beyaz Yaka çalışanlar dahil tüm çalışanlar ve yöneticiler katılabilirler.

Eğer grup özel bir çalışma isterse: Ürün Geliştirme Uzmanları, Ar-Ge Mühendisleri, Üretim Mühendisleri ve diğer tüm Beyaz dahil ilgili tüm çalışanlar, yöneticiler katılabilirler (Yukarıdaki içeriğin örnekleri onlara yönelik olacaktır)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16-18 katılımcı              

Yöntem ve Materyal: Eğitim anlatım, egzersiz, işe yönelik vaka çalışmaları, analizler, yaratıcı çözüm geliştirme, çevresel örnekleri tespit etme, sorunlara teknik çözüm geliştirme yöntemleri ile birlikte uygulanacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir. Teorik değil, pratiğe yönelik bir eğitimdir.

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon – Çevrimiçi Seminer:  

Süre: 2,0-2,5 saat    Katılımcı Sayısı: Maksimum 100 katılımcı              

Kimler Katılmalı: Tüm çalışanlar ve yöneticiler katılabilirler.

Seminerin Konu Başlıkları:

 • Beyin Niçin Yaratıcı Düşünemez, Değişime Adapte Olamaz?
 • Yeni VUCAAT Dünyası ve Pandemi ile Değişen Dünyada Yenilikçiliğin Büyük Resmi
 • Yeni Normalde Firma İçinde ve Pazarda Yeni İş ve Geliştirme Fırsatlarını, Kârlı Alanları Keşfetmek
 • Ürün-Hizmet Geliştirme İpuçları: Çelişkiler Matrisi’ne Giriş
 • Tüm Katılımcılar için İpucunu Kendi İşlerinde Yenilikçilik Fırsatlarını Bulma ve İşe Uygulama Egzersizi
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel): Yok Et ve Parçala Behçet
 • Katılımcılarımızın sorularına net ve uygulamaya yönelik yanıtlar

Online Seminerden Çalışanlarınızın ve Kurumunuzun Kazanımları:

 • Yeni Normalde firma içi ve dışı iş geliştirme ve yeni iş fırsatlarını alanlarını keşfetmek
 • Yeni teknikler ile yaratıcı, yenilikçi düşünme yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Farklı bakışa açısı kazanma, alternatifleri düşünme ve varsayımları sorgulamada gelişim
 • Değişen Dünyada, Piyasada, firmada yenilikçi fırsatların belirlenmesi
 • Belirlenen fırsatların kârlı iş fırsatlarına dönüştürülmesi için ilk adımların atılması

Videolar