Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  SOSYAL SORUMLULUKTA YETKİNLİKLER

SOSYAL SORUMLULUKTA YETKİNLİKLER

Nedenler ve nasıllar üzerine başucu bilgileri

Bir sosyal sorumluluk projesi yapmak üzere yola çıktığımız zaman öncelikle nasıl bir yol izlemeliyiz sorusuna cevap arıyoruz. Nasıl?

 • Mantıksal Çerceveyi Oluşturmak
 • Proje İle İlgili Olarak Modelleme Çalışması Ve Kurgulama Yapmak
 • Proje İle İlgili Stratejik Planlama Yapmak
 • Proje İle İlgili Ekip Oluşumu Ve İş Planı Çıkarmak
 • Kaynak Planlaması Yapmak
 • Proje Yapılacak Olan Sahanın Belirlenmesi
 • Saha İle İlgili Ön Çalışma Yapılması
 • Proje Ekibi Eğitimi Ve Oryantasyon Çalışması Yapılması

Nasılları hayata geçirmenin yolu iyi bir kurgu yaptıktan sonra, uygulama aşamalarına geçilir.

Sorun olduğunu düşündüğümüz ve uygulayacağımız proje ile düzeltmek üzere belirlediğimiz konunun mantıksal bileşenlerini kurmak ile ilgili;

 • Konu
 • Analiz
 • Kaynak
 • Zaman
 • Ekip

Proje Konusu ile ilgili olarak, bir modelleme çalışması ve konunun sorunlarının çözüm yollarının kurgulanması yoluyla belki de ekip ile birlikte bir simülasyon çalışması yapılması;

 • Proje başlamadan doğru hedeflerin konulup konulmadığı
 • Projenin kapsamında yer alan saha ve grubun uygunluğu
 • Kaynakların nasıl kullanılabileceği
 • Saha uygulamasının nasıl bir sonuç getirebileceği

Taslak olarak karşımıza çıkmaya başlayan proje basamaklarının doğru hedefe en kısa yoldan nasıl ulaşabildiği stratejik planlama anlamında koyulması gerekenler;

 • Doğru bir konumu
 • Saha ve kişiler olarak doğru bir tercih mi?
 • Kaynak planlaması yeterli olacak mı?
 • İyi bir iletişim kanalı olacak mı?
 • Paydaşları etkileceyek nasıl bir yol izlenmeli?
 • Proje ekibi ve gönüllü kaynağı yeterli olacak mı?
 • Kimlerden destek alabilme durumu olur?