Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Haluk Gürgen Kitapları   /  Örgütlerde İletişim Kalitesi
Prof. Dr. Haluk Gürgen - Örgütlerde İletişim Kalitesi

Örgütlerde İletişim Kalitesi

Haluk Gürgen “Örgütlerde İletişim Kalitesi” kitabında “İletişim soruları yalnızca örgütlerde değil evimizde, sokakta, siyasette kısacası yaşamımızın her alanında yaşanıyor. Neredeyse hepimiz kendimizi anlatamamaktan, başkalarınca yanlış anlaşılmaktan yakınıyoruz. Birçoğumuz ise nerdeyse iki insanın birbirini anlamasının olanaksız olduğuna inanıyoruz. Oysa istersek gerek örgütsel gerekse kişisel iletişim sorunlarımızı çözebiliriz. Yeter ki bu sorunların çözülebileceğine inanalım. Bunun için zaman ayırıp, iletişim bilgi ve becerimizi geliştirmek için gerekli okumalar, araştırmalar yapalım, öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım” diyor.   

Bu kitap, örgütlerde iletişim sorunlarını, insan ve örgüt düzeyinde çözümlerin bulunmasında yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kitap, örgütlerde kişilerarası iletişim sürecini ve işleyişini tanıtarak, örgütlerde iletişim kalitesini yükseltmenin yollarını tartışıyor. Bu çerçevede, iletişimin temel özelliklerini, örgütsel faaliyetler açısından işleyişini değişik boyutlarıyla ele alarak incelemeye, bu sorunların çözümlerini bulmaya çalışıyor.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanında profesörlük unvanına sahip olan Haluk Gürgen’in Örgütlerde İletişim Kalitesi kitabının yanı sıra Anadolu Üniversitesi’nden çıkardığı Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları, Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnekler, Kuşaklararası Hareketlilik Araştırması, Televizyon Reklamlarında Yaratıcı Strateji, İşletmelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklamcılık ve Satış Yönetimi konularında akademik yayınları da bulunuyor.