Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  BLOG   /  Misyonlu vizyonlu swotlu dünyanın sonu Ali Rıza Değer

Misyonlu vizyonlu swotlu dünyanın sonu
Ali Rıza Değer

Corona Günleri tarihte yerini pek çok şekilde alacak. Şüphesiz en başta, yitirdiklerimizle, acılarımızla … yanı sıra yönetim alanına verdiği katkıları ya da kattığını sandıklarımızla konuşacağız.

Yönetim Danışmanı ve konuşmacı Ali Rıza Değer, yazısında Corona’da  Zoom ve benzeri teknoloji platformlarıyla yaman ilişkimize mercek tutuyor. Toplantıdan toplantıya katıldığımız evdeki yeni nesil çalışma yöntemlerimize, verimli olmak adına yapılan verimsiz webinarlara, eski kurallarla yönetilen yeni dönem kodlarına değiniyor.

Değer, liderlere sesleniyor, yine yeni bir sınavda olduğunuz bugün; “misyonlu + vizyonlu +  organizasyon şemalı + görev tanımlı + swot’lu + farkındalıklı + üretim ve hizmet satışlı + etik kurallı + kurumsal iletişimli + sektörel rekabetli + tedarik zincirli + insan kaynakları performanslı + kurum kimlikli + satış sonrası hizmetli + Vs.” gibi standartları bir kenara koyun katılımcı çözümler bulun…” Katılımcıların sıkıntıdan bileklerini kesecekleri webinarlara çözüm önerilerinin sıralandığı  bu yazıyı kaçırmayın.

 COVİD-19 DÖNEMİ VE UZAKTAN YÖNETİM STRATEJİLERİ…