Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com

Medya İlişkileri Eğitimi şirketler tarafından genellikle kriz yönetimi olarak görülür. Dolayısıyla ne zaman bir kriz kapıya dayansa şirketler kurtarıcı olarak medya ilişkileri eğitimlerine sarılırlar. Oysaki medya ilişkileri bir şirketin başından sonuna kadar “sürekli” yürütmek zorunda olduğu reaktif değil “proaktif” bir faaliyettir.

Artık medya ve iletişim dediğimizde, sadece gazetelerden, televizyondan ya da dergilerden söz etmiyoruz. İnternet, sosyal medya platformları ve mobil cihazlar önemli iletişim platformu haline gelip, geleneksel mecra ile klasik yapının otoritesini sarsmaya başladı. Mecralar çeşitlendikçe “iletişimi yönetmek” diye farklı bir kavramdan söz eder olduk. İletişim, kaynaktan çıkan mesajın muhatabıyla en hızlı, etkin ve anlaşıldığı garantili buluşmasıdır. İletişim bir anlamda sanat, bir anlamda yönetimdir.

İletişim ve medya sektörü hızlı değişiyor. Tüm ihtiyaçlarınızı aynı anda karşılayacak bir çözüm aramak yerine, ihtiyaca özel çözümler aramanızı öneriyoruz. İndeks ihtiyacınıza özel eğitim modülleri sağlıyor. Bu eğitim modüllerini tek tek alabileceğiniz gibi farklı modülleri birleştirerek kendi özel eğitim programınızı da belirleyebilirsiniz.