Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Industrial, Science, Technology and Innovation Policies in South Korea and Japan
Murat Yülek - Industrial, Science, Technology and Innovation Policies in South Korea and Japan

Industrial, Science, Technology and Innovation Policies in South Korea and Japan

Etkili endüstriyel ve bilim, teknoloji ve inovasyon (BTI) politikaları tasarlamak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için halen devam etmekte olan bir hedeftir. Bu kitap, Doğu Asya ülkelerinden Güney Kore ve Japonya’yı, endüstriyel açıdan karşılaştırmalı olarak BTI politikalarıyla birlikte incelemektedir. Japonya, dünyadaki en büyük sanayi ekonomilerinden biridir. Ancak, Japonya’da ihracat gibi üretim sanayi göstergelerinde göreli bir düşüş ile rekabet problemleri yaşanmaktadır. Diğer taraftan Kore, Japonya da dahil olmak üzere kendisinden daha büyük olan ülkelere meydan okuyan, hızla yükselen bir endüstriyel güçtür. Bu iki ekonomi, benzer pazarlarda yarışıyor ve farklı gelişme döngüleri üzerindedir. Bu kitap, demiryolu teçhizatı, tıbbi malzeme, havacılık teçhizatı ve elektronik sektörlerini inceleyerek, sanayi ve genel BTI politikaları alanındaki iki ülkenin rekabetçi pozisyonlarına bakmaktadır.

Bu kitap Japonya ve Güney Kore’deki bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarını kıyaslamaktadır. Her ikisi de endüstrileşmiş ekonomik yapıya sahiptir fakat Japonya durgunlaşmış bir güç iken Güney Kore ilerlemeye ve yükselmeye devam etmektedir. Ayriyeten iki ülke de benzer ithalat yöntemleri ile birbirleri ile rekabet halindedirler. Bundan dolayı izlenecek politikalar, gelecekteki performansları ve aralarındaki rekabeti açıklamak için büyük önem arz etmektedir. Mevcut politikaların kıyası ayrıca başka ülkelerdeki yapılara da ışık tutabilir. İki ülke de birbirlerine benzerlik gösteren büyük karakteristik özelliklere sahiptir, örnek olarak küçük bölgelerde sınırlı ham maddeyle büyük popülasyona sahip olmaları gösterilebilir. Hızlı endüstrileşmeye dair iki ülkenin de benzer politikaları vardır ve ikisi de ekonomilerini ithalat üzerine yönlendirmişlerdir. Unutulmamalıdır ki Kore’nin global anlamda yükselen endüstriyel gücü Japonya’yı takip etmektedir.