Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  FUARLARIN SOSYAL SORUMLULUK BOYUTU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

FUARLARIN SOSYAL SORUMLULUK BOYUTU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafi konum ve gelişen ekonomik pazarlara yakınlığı nedeniyle, fuarcılık alanında önemli bir durak haline geldi. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmalar, kendilerini ve ürünlerini tanıtmak, iş geliştirme faaliyetlerine hız vermek ve bağlantılarını güçlendirmek adına hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen fuarlara yoğun bir katılım gösteriyorlar. Zaman içerisinde hızlı bir gelişme kaydeden fuarcılık sektöründe kitaptan mobilyaya, arabadan yata, evlilikten bebeğe kadar aklınıza gelebilecek her konuda fuar düzenleniyor.

Hızla değişen dünyayla birlikte fuarcılık sektörü de değişim ve dönüşüm süreci içine girdi. Artık bildik kurumların yanında ilgi alanı ekonomik girdi olmayan tamamen kendisini sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya adamış olan Sivil Toplum Kuruluşları da fuarlarda sıkça yer alan kurumların başında gelmeye başladı.

Başta çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar, çevre, yaşlılar ve sağlık konularında çalışmalar yürüten vakıflar ve dernekler olarak da adlandırılan sivil toplum kuruluşlarının fuarlarda sıklıkla boy göstermesi ile beraber fuar düzenleyicileri de sosyal sorumluluklarının bir uzantısı olarak bu kuruluşlara ücretsiz bir şekilde yer vermeye başladı.

Maddi imkanları ve bütçeleri çok kısıtlı olan sivil toplum kuruluşları, bu fuarlar sayesinde projelerini kamuoyuna duyurma ve bilinirliğini artırma şansı buluyorlar. Sivil toplum kuruluşları bu sayede bağış, üyelik veya gönüllü kaynağı konusunda kendilerine destekçi bulabiliyor. Ayrıca yine, toplumsal bir konuda yardım yapmak isteyen, sosyal bir projede yer almak isteyen iş dünyası da bu kurumlar aracılığı ile tanışarak bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Var olan sivil toplum kuruluşlarının devamlılığını sağlamak, yeni  kuruluşlara ulaşmak ve bu kuruluşlara fuarlar vasıtasıyla temsil imkanı tanımak onların varoluşuna destek olmaya da yardımcı olur.