Eralp Caner

Terapist ve Değişim Yöneticisi
Eralp Caner
Terapist ve Değişim Yöneticisi

Eralp Caner, 17 yıl boyunca pek çok kuruma strateji ve iletişim alanında profesyonel hizmet verdi. 2010 yılında entelektüel kazanımlarını ve tecrübesini insanlığa yardım etmekte kullanmaya karar vererek kurumsal hayatına son verdi. Bu vizyon doğrultusunda araştırmalara ve eğitimlere başlayan Eralp Caner, halihazırda PSYCH-K®  (basic, pro, advanced, per-k ve health & wellness) uygulayıcısı ve eğitimcisi, 3. seviye diplomalı Domancic Bioenerji Terapisti, lisanslı Reconnective Healing ve Reconnection Uygulayıcısı, Osho Konstelasyon Terapisti, Gestalt ve Somatik Deneyimleme Terapisti ve lisanslı Bioelektrografi, Zyto ve Accugraph Operatörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

“Çoğu zaman gerçek potansiyelimizi bilinçaltı düzeyinde engelleyen, kendi gerçek sınırlarımızı keşfetmemizi imkansız kılan, farkında olmadığımız inanç kalıplarıyla yaşıyoruz. İnançlar gerçeğin önündeki filtremizdir. Biz nasılsak, tecrübelerimiz ne ise dünyayı öyle görüyoruz.”

Eralp Caner kimdir?

Eralp Caner, bireysel ve kurumsal alanlarda potansiyeli gerçekleştirmeye yardımcı olacak zihinsel değişimi yönetiyor. Enerji tıbbı ve bilinçaltı travma terapileri alanlarında çalışan Eralp Caner, kurucusu olduğu PRS (prsprocess.com) çatısı altında kurumlara “kurumsal destek”, Healing Hall (healinghall.com) çatısı altında bireysel destek sağlıyor. Caner, aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği Genel Sekreteri.

  • Yeni bir BEN

“Ne yapsam, ne kadar çabalasam da istediğim gibi olmuyor.”

“Verdiğim kararlar genelde yanlış çıkıyor.”

“Başkaları yüzünden (patronum, iş arkadaşlarım, eşim, vs.) hep sorun yaşıyorum.”

“Yeni veya riskli şeyler denemeye cesaretim yok.”

“Başkalarından yardım isterken zorlanırım.”

“Kendim gibi davranmıyorum.”

“Benim fikirlerime gereken değer verilmiyor.”

“Yaptıklarım hak ettiği değeri görmüyor. ”

“Bir türlü iyileşemiyorum.”

“Hayatımı değiştiremiyorum.”

diyorsanız HAKLISINIZ!

Bu ve bunun gibi düşüncelere sahip olduğunuz sürece hayatta yaşadıklarınız da bu düşüncelerinizi desteklemeye devam edecek. Bilin bakalım bu düşünceler nereden geliyor, neden başkalarından farklı? İlk akla gelenin aksine bu düşüncelerin asıl kaynağı doğuştan itibaren bilinç altına kaydolan İNANÇ KALIPLARIMIZ.Bilinçaltımız genellikle, gerçekten kim olduğumuz veya kim olacağımızla ilgisi olmayan, hatta bazen artık geçerliliği dahi kalmamış program ve inanışlarla dolu bir mayın tarlası gibi. Bu güçlü ancak sınırlayıcı program, ilişkiler, özgüven, finansal durum, kariyer seçimi, hatta sağlık ve fiziksel durum da dahil hayatımızı neredeyse her yönden ve sürekli olarak etkiliyor. Hayatımızda anlayamadığımız davranış ve performanslarımızın sebepleri de açıkta olmayan bu inanç kalıplarımız.

Caner, bilinçaltı inanç kalıplarınızı keşfedebileceğiniz ve size hizmet etmeyen kalıplarınızı kolayca değiştirebileceğinizi gözünüzle göreceğiniz uygulamalar ile tanışmanıza yardımcı oluyor. Dinleyenlerle sağlıksız zihinsel yapılanmaları, yepyeni ve faydalı bir bakış açısına ve düşünce şekline dönüştürebilmenin yollarını paylaşan Caner, ‘Yeni bir BEN’ yaratmanın kolay ve mümkün olduğunu ispatlıyor.

  • Şirket Zihni

“Başarı için Algı Çerçeveleme”- Perception Reframing for Success (PRS®)  

PRS®, şirket ya da organizasyonun başarısının artması için hedeflenen performansı, o hedef için çalışan tüm kişilerin zihninde programlayan, aksiyona dönüştüren ve gelişimini takip eden ölçülebilir ve benzersiz bir süreçtir.

İnsanların aksiyon ve performansları zihinleri tarafından yönetilir. Şirket ya da bir organizasyonun çalışanlarının zihni, şirketle ilgili değiştirilmek ya da geliştirilmek istenen herhangi bir konuda %100 etkilidir. Kurumda değişim ve gelişim istenen her alanda PRS® etkı̇n olarak kullanılabı̇lı̇r.

Performans iyileştirme, üretkenlik, verimlilik/karlılık, stratejik düşünme ve önceliklendirme, sonuç odaklılık, işveren markası, ekip yönetimi ve iletişimi, değişim adaptasyonu, çatışma yönetimi, uyum, farkındalık ve sadakat PRS’in kullanılabileceği alanlardan bazılarıdır.

PRS® bir dönüşüm sürecidir. PRS®, sadece ilham ve motivasyon kaynaklı bir program değildir. İlham ve motivasyon kaynaklı programlar, insan performansının sadece %5’ini yönettiği bilinen “bilinçli zihin” ile çalışır. PRS®, bilinçli zihnin yanı sıra, performansların % 95’ini yönettiği bilinen “bilinçaltı (bilinçdışı) zihin” ile çalışır. İlham ve motivasyon kaynaklı programlar yoruma açıktır. PRS® sürecinde, “değişim” bilimsel olarak ölçümlenir ve bu veriler kullanılır. İlham ve motivasyon kaynaklı programlar “bütüne” (şirkete/bölüme/ekibe) seslenir ve “detayı” (bireyleri) etkilemesi hedeflenir. PRS® sürecinde ise “birey” değiştirilerek “bütün” değiştirilir. Diğer tüm programların aksine PRS® algı ve zihin değişimini bilimsel olarak ölçümler ve değişim net olarak görülür.

PRS®, kurumun bütünü ile uygulanabildiği gibi, organizasyon içerisindeki herhangi bir bölüm-ekip ile de uygulanabilir. Çalışanların, şirket hedefleri doğrultusunda ilerlerken, karşılaştıkları zorlukları aşmasına engel olan kısıtlayıcı inançları, bilinçaltı seviyesinde değiştirmeye izin veren ve değişimi ölçümleyebilen bugüne dek bulunmuş en etkin süreçtir.

Fikir Buluşmaları’nın Konuğu Eralp Caner


Uzun yıllar boyunca pek çok kuruma strateji ve iletişim alanında profesyonel hizmet veren Eralp Caner, artık entelektüel kazanımlarını ve tecrübesini insanlığa yardım etmek için kullanıyor. Nasıl mı yardım ediyor? Değişim Yöneticiliği yaparak… Peki Değişim Yöneticisi ne yapar, neyi nasıl değiştirebilir. Birlikte öğrenelim.

 

Yaprak Özer: Fikir Buluşmaları’ndayız konuğum; Eralp Caner.  Önceki hayatında pazarlama, reklam, stratejist kimlikleriyle hepimizin yakından tanıdığımız birisi. Yeni hayatında sevgili Eralp ne var?

Eralp Caner: Sorduklarında espriyle karışık ben ne deveyim ne kuşum, deve kuşuyum diye cevap veriyorum herkese. Aslında bütün kurumsal tecrübemin ve bütün disipliner tecrübelerimin hepsini akıttığım enteresan bir yere geldik. Benim bütün kariyerim boyunca uğraştığım şey insan zihniydi.

 

Yaprak Özer: Algı değil mi?

Eralp Caner: Algı sistemini farklı açılarda tanıyıp, algının değiştirilmesi ile alakalı derinlemesine mekanizmaların neler olduğunu keşfetmeye başladığım zaman, olay kitle algısını etkileyip satın almayı gerçekleştirip, harcanan parayı artırmayı sağlamanın ötesinde, insanın gelişimine odaklanmaya başladı.

Yaprak Özer: Kurumdan bireye mi döndü?

Eralp Caner: Kurumdan bireye döndü. İş ve bireysel bazda değişim yöneticisiyim. Değişim yöneticisiyim aslında ve asıl ilgi alanım ve çalışma alanım da bu değişimi sağlayan ve değişimi engelleyen veya bu değişimi yeterli kılıp yetersiz kılan yani zihin dediğimiz o kocaman yazılımlar bütününün içerisinde çalışıyorum. Aslında biraz komplike gibi duyulsa da yaptığım şey insanlara istedikleri yerlere gitmelerinde zihinsel olarak destekleyebilecek otomatik mekanizmaları kurduruyorum.

Yaprak Özer: Bunun adı zihin formatlamak mı?

Eralp Caner: Zihin formatı benim sevdiğim bir şey değil. Değişim…

 

Yaprak Özer: Bireysel mi kurumsal mı?

Eralp Caner: Birey olarak, kurum olarak, toplum olarak, dünya olarak… içinden geçtiğimiz ve değişip adapte olmamız gereken yeni ekonomik, çevre, psikolojik, stres ortamlarına baktığım zaman değişimin aslında hiç bitmeyen bir proses olduğunu anlamak çok kolay.

 

Yaprak Özer: Peki hastalık mı yaratıyor? Nereye doğru algımızı geliştirmemiz lazım?

Eralp Caner: Oraya nasıl adapte olduğuna göre değişir aslında. Biraz sofistike ve yukarıdan bir konuşmaymış gibi duyulsa da aslında hikayemiz çok basit. Ortamın gereklerine doğru cevap verip istediğimiz istikamette doğru performans üretebilmemiz için bizimle beraber çalışan ya da yaşayan insanların zihinlerinin değişime izin verecek şekilde modellenmeleri gerekiyor.

Yaprak Özer: Anladığım kadarıyla bitmeyecek ihtiyaçlardan söz ediyoruz: performansı artırmak.

Eralp Caner: Tabii. Performans artırmak veya değiştirmek. Vizyoner kurumlar şunun idrakindeler: insanla çalışıyoruz. Çalıştığımız, performansı beklediğimiz, komponent insan. İnsanın kendi algıları kadar performans gösterebildiğini kabul etmek lazım. Algı dediğimiz şey harcı alem kullanılan bir terim: zihinler formatlanıyor, algılar yönetiliyor, manipülasyon var, etiketler var. Algı dediğimiz şey bizim hayatta herhangi bir reaksiyon ya da bir tepki üretebilmemiz için ortamı, kişiyi ya da olayı kendi duyularımızla, bilgisayarımızın içerisine alıp, daha önce öğrendiklerimizle ve bu öğrendiklerimizin çıkarımı olan inançlarımızla yoğurup, bir duygu üretip, o duygudan da bir aksiyon çıkartmamız.  Performans her şey bu arada. Fiziksel sağlık da bir performans, huzur da bir performans, başarı da bir performans, ilişki de bir performans, uyku bile bir performans.

 

Yaprak Özer: Yani performanstan yalnızca satış rakamlarını anlamayacağız.

Eralp Caner: Anlamayacaksınız. Çünkü satış rakamları da performanslardan sadece bir tanesi. Bir yöneticinin özel hayatında, hatta anne babasıyla ilgili çözümleyemediği ve çözümleyemediği için psikolojik ve performans dünyasında engel olarak duran birtakım inançlarını dönüştürmesine yardım edip, dönüştürttüğünüzde iş performansından tutun, hayatındaki bütün alanlarındaki performanslarına değmiş oluyorsunuz. Kişinin kendisini ve hayatı ve işi ve sorumluluğu, beklentilerini algılamasıyla ilgili her şeye müdahale edebilmek mümkün.

Yaprak Özer: Limitlerini mi ortadan kaldırıyor?

Eralp Caner: Henry Ford’un çok sevdiğim bir sözü var. Ford diyor ki “Bir şeyi yapabileceğinize inanabilirsiniz ya da yapamayacağınıza inanabilirsiniz, haklısınız”. O kadar doğru ki. Tarihteki bütün başarılı liderlere bakın, hepsi davalarına sonsuz bir inanç halindeler. Ve inandıkları için bunu yaratabiliyorlar.

 

Yaprak Özer: Kurumsal çalışmalarınız nasıl anlatılıyor, algılanıyor, ne kadar seanstan oluşuyor?

Eralp Caner: Bugüne kadar yaklaşık 3. bin bireysel vak’a ile çalıştım. Bunların içerisinde ciddi sağlık problemleri var, çünkü iyileşmek de bir performans. Aslında kişinin inandığı kadar gerçekleşen bir performans.  İnsanlara bu makinenin nasıl çalışıyor olduğunu anlattığınızda ve o makinedeki bir takım temel yazılımları değiştirmelerine yardım ettiğinizde ki bu sadece bilinç seviyesinde gerçekleşemiyor. Bilinç dediğimiz şey, performansımızın sadece yüzde 3’ünü yönetiyor ki, yüzde 3 de bayağı iyi bir rakam. Yüzde 97 performansımız ise otomatik sistemlerimiz tarafından yönetiliyor.

 

Yaprak Özer: Yani geçmişte öğrendiklerimiz, bize anlatılanlar.

Eralp Caner: Geçmişte öğrendiklerimiz, inandıklarımız, yaşadığımız tecrübeler sebebiyle ürettiğimiz inançlar. Yani bireysel bazda baktığınızda bir insan gerçekten iyileşeceğine, bilinç dışı seviyede inanabiliyorsa, o zaman o bilinç dışı bölüm zaten bütün hücrelerini yöneten otomatik bölüm olduğu için sistemini ona göre programlıyor.

Yaprak Özer: Bir makineyi ayarlarına döndürmekten mi söz ediyoruz?

Eralp Caner: Tabii ki, fabrika ayarlarına döndürmekten söz ediyoruz.

 

Yaprak Özer: Her şeyimiz doğuşta iyi ama üzerine koyduklarımızla mı yolumuzu kaybediyoruz?

Eralp Caner: Aynen öyle. Bilinç dışı bölümümüzün herhangi bir değerlendirme yetisi olmadığı için yaşadığı tecrübeyi, olduğu gibi literal kabul edip, bunlar da 0-6 yaş arasında gerçekleştikleri için 6 yaşında bir çocuğun bilinç seviyesiyle inanca dönüştürebiliyor arka tarafta. Bütün hayatımızın yüzde 97’sini, ortalamada 6 yaşında bir çocuğun bilinç seviyesiyle edinmiş olduğu temel programlamalarla  tekrar ve tekrar ve tekrar yaşıyoruz.

Yaprak Özer: Performansı ne etkiler?

Eralp Caner: İnançlar.

 

Yaprak Özer: İnanç deyince ne anlamam lazım?

Eralp Caner: Kısıtlayıcı inançların veya destekleyici inançların olabilir. Yapabileceğine inanıyor olabilirsin, yapamayacağına inanıyor olabilirsin.

 

Yaprak Özer: İnanç deyince dini inançtan söz etmiyoruz.

Eralp Caner: Hayır, hayır.

Yaprak Özer: Yapabileceğine ait, aslında inanç demek. İnanç değişir mi?

Eralp Caner: Değişir tabii ki.

 

Yaprak Özer: Nasıl değişir?

Eralp Caner: Muhtelif modeliteler var. Ben bilinç dışı bölümde yüzde doksan yedi performansı yöneteni kullanıyorum zaten kendi pratiklerimde.

 

Yaprak Özer: Peki inanç değişirse o zaman ortaya çıkan kişi yeni bir ben olabiliyor mu?

Eralp Caner: Tabii, insanın kendisini yeniden programlayabilmesi mümkün. Biz aslında hayatın programladığı bilgisayarlardan ibaretiz. Abd’de Türkiye’de de “Yeni bir Ben” başlıklı konuşma yapıyor ve bu olguyu anlatıyorum.

Yaprak Özer: Yeni Bir Ben’le fabrika ayarlarına mı dönüyor?

Eralp Caner: Bununla ilgili hem fiziksel sağlık performansında hem iş performansında hem bir sürü değişiklik görüyoruz zaten hayatında. Fiziksel değişiklikler görmeye başlıyoruz.

 

Yaprak Özer: Yeni Bir Ben’e ulaşmayan insanların çıkışı var mı?

Eralp Caner: Çok fazla yok, özellikle bugünün ortamında şöyle bir şey gerçekleşiyor: belki bu enteresan olabilir bu arada iş dünyası için. Zaten stresli bir ortamdayız; birçok açıdan, güvenlik açısından, ekonomik açıdan vs. ve insanların stres algıları performanslarını engeller. Normalde bu stresli ortamdan çıkabilmek için iki misli çalışmaları gerekirken stres algıları sebebiyle yarı kapasitede çalışır vaziyetteler. Ve bunu değiştirmek için, bu faciti kırabilmek için zaten bu tür programlarla desteklemek durumundalar çalışanları, hepsi insan.

 

Yaprak Özer: Her coğrafyada hayatımızdaki teknolojik gelişmeleri, rekabeti daha fazla hissediyoruz…

Eralp Caner: Piyasa, ekonomi, güvenlik… hepsi. Azalmayacak. Dolayısıyla bizim ona bir adapte oluyor olmamız lazım, azaltabilmek için. Kendi hayatımdan hareket ediyorum. Ben anlattıklarımın hepsini bizatihi yürümüş biriyim.

 

Yaprak Özer: Bazılarının geçişe ihtiyacı olmayabilir.

Eralp Caner: Bazılarının olmayabilir evet ama hayatta daha iyiye değişmek istemeyecek bir zihin tanımıyorum ben.