Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Designing Public Procurement Policy in Developing Countries
Murat Yülek - Designing Public Procurement Policy in Developing Countries

Designing Public Procurement Policy in Developing Countries

“Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Alımları Politikalarının Tasarlanması: Küresel Ekonomide Sanayileşme için Teknoloji Transferi Nasıl Geliştirilir” başlıklı kitabında Yülek; sanayileşmeyi, ticareti ve teknoloji transferini teşvik etmek üzere mamul mal ithalatına yönelik kamu sektörü taleplerini güçlendirmeleri amacıyla gelişmekte olan ülkelere etkili stratejiler sunmaktadır. Teknoloji transferi ve onun özümsenmesi; yetersiz altyapı, yurtiçi sermaye stokunun düşük teknoloji yoğunluğu ve yüksek seviyedeki mamul mal ithalatı özelliklerine sahip gelişmekte olan ülkeler için en önemli ve karmaşık sorunlardan biri olarak düşünülmektedir. Hükümetler, gelişmekte olan ekonomilerde teknolojinin özümsenme kapasitesini ve gelişimini artırarak talep ile teknoloji transferini ilintilendirmek için hangi stratejileri ve politika araçlarını kullanabilirler?

Kitap, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK ile işbirliği halinde PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Şirketi tarafından başlatılan geniş kapsamlı projenin bir parçasıdır. Ekonomik kalkınmaya ilişkin olarak kamu alımları için politika önerileri geliştirmek ve sorunları tespit etmek üzere birlikte çalışan siyasal yapıcılar, akademisyenler ve uzmanlar bu kitaba katkı sağlamıştır. Kitap, teknoloji transferi mekanizmaları, kamu alımı politikaları ve karşılıklı ticaret ve ofset stratejileri ile ilgili olarak teorik, deneysel analizler ve örnek olay incelemeleri içermektedir. Kitabın bölümlerinden alınan dersler; teknoloji transferi, sanayi politikası ve ekonomik kalkınma ile ilgilenen akademisyen ve siyasal yapıcıların ilgisini çekmektedir.