Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Asya Kaplanları
Dr. Murat Yülek Asya Kaplanları

Asya Kaplanları

Dr. Murat Yülek, bu kitabı ile Doğu Asya’nın son otuz yıldaki gelişimiyle ilgili teorik bir çerçeve sunarken, seçilmiş ülkelerin tecrübelerini yakından incelemektedir. Yülek, kitabını şu şekilde özetliyor, “Ülkemizde bu konuyla ilgili çalışmalar çok az sayıdadır. Benim bilgilerime göre bu çalışmaların hiç birisinde, ülke tecrübeleri belli bir detayda ve derli toplu olarak incelenmemiştir. Yine bu ülkelerin nereden nereye geldiğinin detaylı ve düzenli istatistiksel bir özeti ülkemizde de yurt dışında da mevcut değildir. Bu kitabın böyle bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ayrıca, iktisatçılar arasında, hemen her önemli konuda olduğu gibi, Doğu Asya’nın gelişiminin açıklanmasında da bir görüş birliği yoktur. Bu açıdan, bu konudaki tartışmaların belli bir ölçüde özetlenmesinde fayda görerek kitapta yer verdim.”