Skip to content
1
5
Fikir önderleri
küresel sorunları
yorumluyor...
2
3
5
Fikir önderleri
küresel sorunları
yorumluyor...
6
7
Fikir önderleri
küresel sorunları
yorumluyor...
8
Özel konuşmacılar,
özel konular
sunuyoruz
10
Sanayi akademiyle,
iş girişimle,
sanat teknolojiyle
buluşuyor...

ARANAN KATEGORİLER

Küresel
Gündem Analizi

Tıp
Sağlıklı Yaşam

İNDEKS:
KONUŞMACI AJANSINI
TERCİH EDENLER

İNDEKS: HİZMETLERİ

hande-anasayfa23kasim

İÇERİK HİZMETİ

Kurum içi yayınlara özgün içerik, web sitesi içerikleri, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporu içerikleri, konuşma ve sunum metinleri, blog içerikleri, lider sosyal medya içerik yönetimi… Hedef kitle özelinde iletişim ihtiyaçlarınıza uygun içerik stratejisi geliştiriyor, üretiyor ve yönetiyoruz

hande-anasayfa23kasim

MEDYA İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

Kişi ve kuruma özel kurgulanmış, her sektör ve kademe için geliştirilmiş, yerli-yabancı, ulusal ya da çokuluslu firma ihtiyacına yapılandırılmış, lider- yönetici, sözcü fonksiyonları ve ihtiyaçlarına özel eğitim modelleri sunuyoruz.

hande-anasayfa23kasim

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kurum ve bireyler için algı ve imaj inşa ederken, kriz çözümlemeleri geliştirirken, sürdürülebilir iletişimin yöntem ve araçlarını tanımlıyor, bu araçlar üzerinden iletişimi gerçekleşecek içeriği üretiyor, yönetiyor ve raporluyoruz.