Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Konuşmacı, Lider ve Sözcü Eğitimi   /  Konuşma ve Sunum Teknikleri
Konuşma ve Sunum Teknikleri

Konuşma ve Sunum Teknikleri

Verilen mesajların hedefe ulaşmasını sağlamak için dizayn edilen modülde, dinleyiciler karşısında güvenilir ve ikna edici performans göstermek için içerik ve tekniğin yanı sıra beden dilini etkin kullanmak üzere çalışılır, mesaj hazırlama teknikleri ve platform becerileri tamamen pratiğe dayalı olarak incelenir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Küçük, büyük her boy gruba ikna edici konuşmalar yapabilmek önemli bir yöneticilik becerisidir. Bu eğitim, bilgilendirici ve ikna edici sunumların en etkin biçimde yapılabilmesi için gerekli olan doğru fiziksel becerilerin nasıl uygulanacağını ve konuşmanın içeriğinin nasıl düzenleneceğini öğretir.

Bu modülde katılımcıların etkili bir sunum için gerekli olan teknikleri öğrenmeleri ve uygulamaları sağlanır:

 • Göz teması kurarak topluluğu kontrol altında tutabilmek, ilgiyi arttırmak
 • Rahat ve zevkle izlenir bir konuşma için gerekli ses düzeyini korumak
 • Sessizliği ve konuşmadaki araları etkin biçimde kullanmak
 • Duruş ve hareketleri kontrol altına alarak heyecanı gizlemek
 • Görsel malzeme hazırlamak ve etkin bir biçimde kullanabilmek
 • Soruları dinleyicileri tatmin edecek şekilde cevaplandırmak

Mesajın (içeriğin) kolay anlaşılır biçimde düzenlenmesi öğretilir.

 • Bilgi vermek amaçlı sunum formatı
 • İkna etmek amaçlı sunum formatı

KİMLER BU EĞİTİMİ ALMALI? 

 • Toplantılarda veya grup karşısında sunum yapması gereken tüm yöneticiler
 • Yönetici adayları
 • Şirket içi eğitim verenler
 • Halkla ilişkiler, pazarlama ve satış ekipleri
 • Sunum becerisini kazanmak ve geliştirmek isteyen herkes. 

EĞİTİM SÜRESİ 

Yarım gün 1 gün arasında değişmektedir.

Eğitim taleplerinizi iletin size ulaşalım.