Skip to content

Itır
Erhart

Akademisyen, Sosyal Girişimci

Adım Adım Hareketi

Sosyal Farkındalık

Sivil Vatandaş

Takım Olmak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sivil Toplum

Biyografi

Itır Erhart, Chicago’da (2004) bir otobüs durağında “Koşmak zor mu geliyor, kemoterapiyi dene!” sloganını görünce hayatını değiştirecek farklı bir yönelime girdi;  sivil toplum kuruluşları için kaynak ve farkındalık yaratmak. Sosyal Aktivizmin fitilini  sekiz maraton, 20 yarı maraton koşarak ateşledi. Türkiye’nin ilk yardımseverlik koşu oluşumu Adım Adım’ın kurucuları arasında yer aldı. Şirket takımları oluşturup bir STK yararına koşmanın şirket içi iletişim, aidiyet, motivasyon üzerindeki etkileri üzerine ufuk açıcı konuşmalar yapan Erhart bu ve benzeri kampanyaların iletişim çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini ve medya yansımalarını dinleyicileriyle paylaşıyor. Konuşmalarında takım olmanın önemine vurgu yapan Erhart spor yoluyla kaynak yaratmak ve farkındalık yaratmak için neler yapılabileceğini de dinleyicilerine aktarıyor.

Doç. Dr. Itır Erhart, Lisans ve Lisansüstü eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili Edebiyatı (BA) ve Felsefe (BA & MA & Phd) bölümünde, tamamladı. Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümünde  M.Phil. derecesini kazandıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet, insan hakları, spor ve medya üzerine ders vermeye başladı. Itır Erhart, sivil toplum alanında yaptığı çalışmalardan dolayı “Fark Yaratanlar” programına konuk oldu (2009) ve Ten Outstanding Young Persons (2010) jüri özel ödülünü aldı, Ashoka Fellow seçildi (2014).

Onbinlerce üyeye ulaşan Adım Adım, bir yandan dayanıklılık artırıcı sporlar aracılığıyla bireyleri toplumsal sorunların çözümü için harekete geçirirken, öte yandan da sivil toplum kuruluşlarını şeffaf ve hesap verebilir olmaya teşvik ediyor. Adım Adım’a katılan bireyler ve kurumsal koşucular spor yaparak destekledikleri STK’lar için kaynak yaratıyor. Dünyada “charity run” olarak bilinen bu model, etki alanını artırarak büyüyor. Bağışçılar pek çok ihtiyaç sahibinin hayatına dokunuyor.  Sistem içinde yer alan her koşucu yaklaşık 200 kişiye mesaj atıp desteklediği projeyi anlatıyor. Böylece hem bağış toplanmasına yardım ediyor hem de farkındalık yaratıyor.

Konuşma Konuları

  •  Spor yoluyla kaynak ve farkındalık yaratmak ve birleştirici güç olarak spor
  •  Adım Adım Hareketi
  •  Takım olmak
  •  Toplumsal Cinsiyet 101
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; “Kadınlar ofsayttan anlar mı?”
  • Sivil Toplum ve Hesap Verebilirlik

Videolar