Skip to content

Media Training and Consultancy

İndeks Konuşmacı Ajansı, danışmanlık hizmeti kapsamında konuşmacılarının bilgi, birikim ve uzmanlıklarını kurumlarla buluşturuyor.

Hangi konularda danışmanlık veriliyor?

İndeks konuşmacıları, marka ve itibar yönetiminden sürdürülebilirlik danışmanlığına, lider iletişiminden satış ve pazarlama danışmanlığına, teknoloji ve inovasyon danışmanlığından yönetim stratejilerine kurumlar için katma değer yaratan çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Günceli, trendleri takip eden ve öngörüleriyle kurumsal gelişimi önceliğine alan şirketlerin yol haritasının şekillenmesine katkı veren İndeks konuşmacıları, danışmanlık desteği kapsamında kurum ihtiyacına uygun zaman ve kapsamda farklı iş modelleri ile pozisyonlanabiliyorlar.

Danışmanlık hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Medya İlişkileri Eğitimi ve Danışmanlık konuşmacılarımızdan elde edeceğiniz bazı kazanımlar:

 • Bireyler arası etkili iletişim,
 • Strateji düzeyide ve rekabette iletişim çalışmaları,
 • Dünya ilişkileri,
 • Değişim yönetimi,
 • Halkla ilişkiler,
 • Kriz yönetimi,
 • Yetenek yönetimi,
 • Etkili konuşma ve beden dili,
 • Pazarlama ve iletişim yönetimi,
 • Dijital reklam alanları,
 • Dijital medya platformları,
 • Medya ilişkileri yönetim ve eğitimleri,
 • İmaj yönetimi,
 • İtibar yönetimi,
 • Söyleşi taktikleri,
 • Sahne deneyimi ve hedef kitleyle buluşma egzersizleri