Skip to content

Sadi Uzunoğlu
Prof. Dr.

Ekonomist, Akademisyen

Yatırım Ekonomisi

Sermaye Piyasaları

Sermaye Araçları

Finansman Teknikleri

Makro Ekonomik Gösterge

Aktif Pasif Yönetimi

Biyografi

Sadi Uzunoğlu, ekonominin karmaşık yapısını basit bir dille halka aktarmasıyla ün yaptı ve para piyasalarını hem teorik hem de birbirinden ilginç yaşanmış örneklerle tarihsel bir perspektiften ele alıyor. Uzunoğlu’nun ekonomi dinletileri keyifle öğretiyor.

Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Sadi Uzunoğlu, akademik çalışmalarına 1985 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Ekim 2001 tarihine kadar aynı üniversitede doçent olarak görevini sürdüren Uzunoğlu, akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde devam etti. Sadi Uzunoğlu, çalışmalarını 2004 yılından bu yana Trakya Üniversitesi İİBF’de sürdürüyor.

Uzunoğlu, akademisyen ve ekonomist kimliğini kusursuz bir şekilde sentezlemesi sonucunda mikro ve makro ekonomiye dair isabetli öngörülerde bulunuyor. Güçlü bir ekonomik duruş sergilemenin yolunun üretimden geçtiğini kaydeden Uzunoğlu, ancak ve ancak yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler üreterek dışa bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Dünyanın ekonomik sınavdan geçtiğine işaret eden Sadi Uzunoğlu, “Artık eski alışkanlıklardan kurtulup kendimiz ve dünyamız için daha bilinçli yaşama zamanı” diyor.

Uzunoğlu’nun konuşmalarında da sıklıkla ifade ettiği önemli bir tespitini şöyle özetleyebiliriz; “Sıklıkla yaşanan finansal krizler dikkatleri finansal piyasalar ve işleyişi üzerine yoğunlaştırdı. Bankalar, finansal sistemin en önemli kurumları olarak başı çekerek ön plana çıktı. Artık ekonomi denince akla maalesef, finansal sistem ve bankalar gelmeye başladı. Reel ekonomi ikinci plana itildi. Oysa reel ekonomi olmadan finansal sistemin var olması mümkün değil.”

Uzunoğlu, aktif bir yazar ve çok sayıda kitabı var; Para ve Döviz Piyasaları, Temel Ekonomi, Finans Matematiği Çalışma Kitabı, HP Uygulamalı, Güncel ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, Güncel ekonomik Sorunlar: Global Kriz.

Konuşma Konuları

  • Yatırım Ekonomisi
  • Sermaye Piyasası ve Araçları
  • Türkiye Ekonomisi ve Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
  • Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler
  • Bankalarda Aktif – Pasif Yönetimi
  • Yeni Finansman Teknikleri
  • Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri ve Finansal Matematik