Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /    /  Yönetim-Sürdürülebilirlik Konuşmacıları

Yönetim sadece profesyonel hayatın değil, sosyal ve kişisel hayatın ayrılmaz bir bütünü olsa da şirketlerin başarısının temeli doğru yönetim ve yönetişim ilkelerinden geçer. Bu süreçleri en iyi şekilde sürdürmek önemli, değişime adapte olmak, yenilikleri yönetmek esastır. Tabii ana ilkelerden taviz vermeden. Süreçlerde, farklı insanlar veya kurumlarla etkileşim içerisinde girerek yönetim süreçlerini gerçekleştirmek emek ve yetenek ister. Konuşmacılarımız bu alanda uzman ve uzun seneler bu alanın duayenleri olarak var olmuş kişilerdir. Yönetim ve yönetişim alanında size tecrübelerini aktarırken, farklı deneyimlerinden yararlanmanızı sağlarlar.