Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Kurumsal Temel Eğitim   /  Yaratıcı Vak’a Çalışmaları
Yaratıcı Vak’a Çalışmaları

Yaratıcı Vak’a Çalışmaları

Bu eğitim modülünde; eğitim verilecek kurum ve kurum sözcüsü üzerine yapılan detaylı araştırmalar sonrası kurumun yakın geçmişi de dikkate alınarak hazırlanan senaryolar ya da gerçek olaylar; kurum sözcüsüne yöneltilen, özel olarak kurgulanmış sorular ile desteklenir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Eğitim öncesi yapılan araştırmalar ile kuruma özel hazırlanan vakalar
  • Eğitim esnasında vakalar üzerine beyin fırtınası
  • Vakalarda yer verilen problemlerin iletişim yönetimine ilişkin strateji geliştirme
  • Geliştirilen vakaların neden olduğu durumların değerlendirilmesi ve iletişim yönetimi

Vaka Çalışması ve Analizi Eğitimi’nin Simülasyon Eğitim Modülü ile desteklenmesi önerilir.

KİMLER BU EĞİTİMİ ALMALI?

 Medya ile iletişim kurmak durumunda olan

  • Üst düzey yöneticiler
  • Kurum sözcüleri
  • Kurum liderleri

EĞİTİM SÜRESİ

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.

Eğitim taleplerinizi iletin size ulaşalım.