Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Utku Köse, Doç., Dr.

Utku Köse, Doç., Dr.

Utku Köse

Utku Köse, Doç., Dr.

Akademisyen, Bilgisayar Mühendisi

Utku Köse, yeni normal saydığımız yaşamsal konular üzerine çalışan bir bilim insanı. Geleceğimizi yönlendireceği ifade edilen robotlar ve robot teknolojileri, küresel pandemi kriziyle atladığımız uzaktan eğitim ve robot sağlık teknolojileri üzerine çalışıyor. Yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın doğal bir laboratuvara dönüştüğü özel günler şüphesiz akademik çalışma yapanlar için veri cenneti. Doğru yorumları ve aslına “yeni normal”i onların topladığı veri üzerinden ulaştıkları yorumlara göre kurgulayacağız. Gelecek bilimin uzgörüsü.

Köse, lisans derecesini Gazi Üniversitesi – Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nden, Master derecesini Afyon Kocatepe Üniversitesi – Bilgisayar Anabilim Dalı, Yapay Zekâ uzmanlığından aldı. Köse; doktora programında Selçuk Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapay Zekâ optimizasyon konuları üzerine çalıştı. Ulusal ve uluslararası platformda çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve bildiri çalışmaları olan Köse; Uşak Üniversitesi’nde akademik görev aldı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Doç. Dr. olarak görevini sürdürüyor.

CRC Press’in Biomedical and Robotics Healthcare serisinin editörlerinden olan Dr. Köse’nin genel uzmanlık ve araştırma konuları arasında; başta Yapay Zekâ olmak üzere, Makine Etiği, Yapay Zekâ Güvenliği, Optimizasyon, Kaos Teorisi, Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme ve ilgili teknolojiler, Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Bilimleri bulunuyor.

  • Yapay zeka,
  • Teknoloji, bilim ve gelecek,
  • Bilgisayar