Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar
Doç Dr. Murat Yülek - Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar

Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar

Dr. Murat Yülek kitabında son dönemde dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri masaya yatırıyor. Hukuk ve sistem, iktisat politikalarında bütüncüllük, Türk ekonomisinin büyüme hedefi ve Türkiye’nin dış politikası yazarın üzerinde durduğu başlıca konular. Kitabın son bölümünde ise dünya ekonomisine ait güncel notlar yer alıyor. “Bugünün Güçleri ve Gelecek” başlıklı ilk bölüm, çarpıcı tespitler içeriyor. Yülek, Avrupa’nın fikir alanında kendisini yenileyemediğini öne sürüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında ise nihai doğruya ulaşmışlık psikolojisi, yorgunluk ve dışa kapalılık faktörlerini gösteriyor. “Avrupa fikri göç almıyor. Tarihte güçlenmesinin en önemli itici gücü olan yabancı fikirlere artık samimi bir ilgi duymuyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın siyasi ve ekonomik ya da global bir güç olması çok zor görünüyor.” 2010’a kadar Avrupa’nın kaderi üzerinde söz sahibi olan Gordon Brown, Nicholas Sarkozy ve Angela Merkel üçlüsüne dikkat çeken Yülek, Avrupa’nın son yıllarda büyük devlet adamı üretmekte sıkıntısı olduğunu öne sürüyor: “Politikacı kategorisinin en ayırt edici özelliğinin ‘eğlendiricilik’ olduğunu düşünen; ancak bundan da pek eğlenmeyen çok sayıda Avrupalı var. Önümüzdeki dönemde yeni liderlerin ‘eğlendiricilik’ yönlerinin mi, yoksa reform yönlerinin mi baskın çıkacağı Avrupa açısından dolayısıyla bizim açımızdan önem kazanacak.” Kitapta, Türkiye’nin ekonomi politikaları, dünya pazarındaki payı gibi konular da istatiksel rakamlarla desteklenerek açıklanıyor.