Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /    /  Toplum Tarih ve Eğitim Konuşmacıları

Eğitim, bireylerin yaşam kalitesini belirleyen bir unsur. Ayrıca tüm insani değerlerin temel taşı olması yanı sıra ekonomik refah için de önem taşır. Eğitim, doğduğumuz andan başlar tüm yaşamımız boyunca devam eder. Bu süreç hayattaki başarımızın arkasındaki itici güçtür. Günümüz 21. yüzyılında toplum, sosyal sorumluluk merkezinde, çevre bilinci gelişmiş iş ve yaşam biçimine doğru yönelmiştir. Bu bilinci sosyal yaşamlarımız kadar iş yapış şeklimizi ve iş anlayışımız da etkiler. Konuşmacılarımız kültürün ve eğitimin gerçek doğası yanı sıra amacını yeniden düşünmenizi sağlayacak ilham verici kişilerdir.

TOPLUM- TARİH VE EĞİTİM

Toplum, kültür ve eğitim başlığında  yer alan konuşmacılardan elde edeceğiniz bazı kazanımlar:

  • Toplumun geleceği,
  • Eğitimin değişen doğası,
  • Çevre sorunları,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliliği ve çeşitlilik,
  • Sivil toplum – sosyal sorumluluk ve farkındalık elde etme,
  • Engelli yaşamı,
  • İnsan Hakları,
  • Mülteci ve göç,
  • Hukuksal yaşam