Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  James Dorsey Kitapları   /  The Middle East and North Africa: Cauldron of Conflict
James Dorsey - The Middle East and North Africa: Cauldron of Conlifct

The Middle East and North Africa: Cauldron of Conflict

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da gelişen mezhep, din ve etnik köken kaynaklı sorunlara dikkatleri çeken kitap çözüm önerileri getiriyor. Dorsey kitabında, tarihi algıların modern bir tutumu dikte ettirdiği bu coğrafyada, etnik, dini ve mezhepsel çatışmalar üzerinde sürdürülebilir ulusal kimlik kavramını ele alıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika, çok kültürlü, çok dinli ve çok mezhepli, tam anlamıyla karmaşık bir yapıya sahip. Etnik unsurların bir araya getirdiği insanlar dini farklılıklar sebebiyle çatışabiliyor, dini unsurların bir araya getirdiği topluluklar mezhep farklılıkları sebebiyle bölünebiliyor. Çatışmalar Türk – Kürt, Arap – Musevi, Sünni – Şii, Musevi – Müslüman, Müslüman Arap – Hristiyan Arap gibi farklı gruplar arasında gelişiyor. Kimi toplumlarda ayrılıkçı hareketler, bağımsız veya özerk devlet mücadelesi yürütüyor, kimi toplulukta ise belli grupların liderleri, bu sorunların rejim değişikliğiyle çözebileceğini savunuyor. Uzun yıllardır çözülemeyen bu sorunlar sebebiyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika için süregelen sorunlar sarmalı ifadesini kullanmak hiç de yanlış olmaz. Peki, ama ebediyen mi sürecek bu çatışmalar? Bunun cevabını vermek zor. Ancak James Dorsey, mevcut sorunların çözümü için çeşitli öneriler getiriyor. Bu önerilerden biri “zihniyet değişikliği”. Dorsey’in The Middle East and North Africa: Cauldron of Conflict adlı kitabı bu coğrafya üstünde farklı bakış açıları geliştirmeye yardımcı oluyor.