Skip to content

Metin
Çorabatır

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Medya Analisti, Gazeteci

Biyografi

Metin Çorabatır deneyimli bir gazeteci. Akademisyen olmak üzere yola çıkıp gazeteciliğin büyüsüne kapılanlardan… İyi ki de öyle olmuş; bir dönemin en başarılı dış habercilik örneklerini Çorabatır’ın çalışmalarında görmek mümkün. Bir gün bir baktık ki, haberlerini yaptığı Ankara’da, Birleşmiş Milletler’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sözcü görevini üstlenmiş.  Bu noktadan sonra genç meslektaşlarının haber kaynağı olan Çorabatır, masanın diğer tarafındaki sorumluluklarını tamamlayarak hep istediği boyuta geçti; akademik hayatı günlük hayatına entegre etti.

Göç sorunu, mülteci hakları

Çorabatır, küreselleşmenin sonucunda ortaya çıkan, 21. yüzyılın en kötü insani krizi “Mülteciler Sorunu” ve “Göç” konuları üzerinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdaki uzmanlarımızdan biri. Başarılı medya kariyerini uluslararası görevi için noktaladı. Uluslararası organizasyonlarda çalışma ve sözcülük konusunda da deneyimlerini paylaşmaya hazır olan Çorabatır, mülteciler konusunun tüm dünya için en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekiyor: “Bütün dünya güvensiz göçe karşı neler yapılabileceğini tartışıyor. Türkiye’deki sistemde bazı açıklar ve eksiklikler var. Bunların giderilmesine çalışıyoruz. Türkiye uluslararası çabalara ortak olmalı, daha fazla iş birliğine gitmeli, çözüm arayışlarında aktif rol almalı.”

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanlığını da yapan Çorabatır, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi STK Komitesi’nin IGAM’ı mültecilere ve göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı mücadelede dünyadaki en iyi sekiz uygulamadan birisi olarak seçmesiyle New York’da çalışmalarıyla ilgili detaylı bir sunum da yaptı.

İnsan hakları, uluslararası ilişkiler

Uluslararası ilişkiler deneyimi olan bir gazeteci, BM sözcüsü, eski BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Çorabatır’ın yetkinlik alanlarını sığınma, insan hakları hukuku, anayasa hukuku, Türkiye, Birleşmiş Milletler ile kurumsal ve kişisel gelişim konuları oluşturuyor. Amerikan Gazete Editörleri Derneği’nden gazetecilik bursu alan Çorabatır, bugüne kadar çok sayıda basın kuruluşunda önemli görevlerde bulundu. Çorabatır ayrıca 1997 ve 2000 yıllarında yayımlanan Dünya Mültecilerinin Durumu adlı raporların Türkçe editörü.

Çorabatır, son yıllarda yaptığı konuşmaların neredeyse tamamını küresel ve milli sorunumuz mülteci sorunu, göç alma ve göç verme ile bu iki temel başlığın çevresindeki alt temalara vakfediyor. Çorabatır, deneyimli bir gazeteci ve çok deneyimli BM profesyoneli olarak medya ilişkileri çatısı altında kritik meslek sözcülükle ilgili en kapsamlı deneyime gazeteci ve iletişim profesyonellerinden biri.

Konuşma Konuları

  • Sözcülük
  • Sosyal Sorumluluğun Diğer Yüzü: Bağışım Nereye Gidiyor?
  • Uluslararası Kurumlarda Kariyer Seçenekleri
  • Küreselleşmenin Yeni Sonucu; Göç
  • Çatışmaların Önlenmesi, Barışın Korunması ve Barışın Tesisi
  • İnsan Haklarının 21. Yüzyıldaki Statüsü

Medya İlişkileri Eğitimi

Sahip olduğu uluslararası deneyimle İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri’ne renkli bir perspektif katan Metin Çorabatır;

Birleşmiş Milletlerle İş Yapmak,

Uluslararası Kurumlarda Kariyer Seçenekleri,

İnsan Haklarının 21. Yüzyıldaki Statüsü konularındaki deneyimlerini konuşmacı olarak paylaşıyor.

Ayrıca;

Medya İlişkilerinde Kurumların İhtiyacı Olan Uluslararası Örgütlerle İlişkiler,

Uluslararası İlişkiler,

Dış Dünyayla İletişim,

Karşı Tarafın Dil Kodunu Çözmek-Anlamak-Karşılık Vermek konularındaki butik çalışmalarla medya ilişkilerinde ihtiyaçlarınıza yaratıcı katkılar sunuyor.

Videolar