Sekoday.Org / Sağlık Ekonomisinde Dayanışma Ve Destek Projeleri…

Merhaba Değerli Dostlarım,

Hatırlayacağınız üzere yıl başından buyana, Covid-19 un; gündemimizi çok yoğun bir şekilde meşgul ettiği şu günlerde, “SEKODAY / Sağlık Ekonomisinde Dayanışma ve Destek Projeleri” konusunu, yaklaşık 2 – 3 ay önce sizlerle paylaşmıştım.

Ulusal veya uluslararası boyutlara taşınabilecek, bu proje konusu; 2 – 2001 yıllarında BM Genel Sekreteri Mr. Kofi Annan önderliğinde; sürdürülebilir bir gelecek için, tüm toplumlara ödenmesi gereken halk vergisi (Sn. Doruk Uzuner) ve dünyayı kendilerinden ödünç aldığımız çocuklarımıza olan borçlarımızı ödemek – ilkeleriyle, iş dünyasında yayılmaya başlayan ve ilk açılımlarının tanıtıldığı 2001 Uluslararası Lions Konvansiyonu – Indianapolis USA sonrası, hem kişisel + hem kurumsal + hem de sektörel olarak desteklediğimiz, Birleşmiş Milletler – Küresel İlkeler Sözleşmesi / UN Global Compact 15 – 16 Haziran 2020 / 20. Yıl Liderler Zirvesi’ne, beni davet etmeleri üzerine, aklıma gelmişti! (Davete icabet ederken, elim boş gitmemek için! J)

Neden? Diye sorarsanız?

Üyesi olmaktan ve gelişmelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuz, Global Compact’ın, 2015 yılında açıkladığı “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın (SKA); Resmi Kurumlar + Özel Sektör + Sivil Toplum Kuruluşları’nın katılım ve katkılarıyla “1) Gelecekle ilgili sorunları + Çözüm önerilerini paylaşmak 2) Birlikte iş yapmak 3) Birlikte başarmak” şeklindeki ilkeleri… Ve de bu ilkelere, bizim verdiğimiz kurumsal katkı ve destek nedeniyle, diyebilirim!..

Sizlerinde bildiği gibi, marka olma yolunda yapmakta olduğumuz kurumsallaşma çalışmaları sonucunda, nesilden – nesile elde edilecek en büyük kazanç olan, Sürdürülebilirlik; kurumsal yurttaşlık ilkeleriyle – kişilerden bağımsız olarak, gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde – bu günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, tüm hizmet ve de üretimlerimizi daha verimli, tüketimlerimizi de daha bilinçli hale getirerek, “Hedefleri Belirlemek + Stratejik Planlamaları Yapmak + Bütçelemek + Harekete Geçmek + Gelişmeleri Denetlemek + Düzenli Raporlamak… Şeklinde açıklanmakta! (Merhum Ln. Erdinç Gündüz + Mustafa Yavuzlar’a sevgi ve saygıyla!)

Ancak projelerin sürdürülebilir olması için de, kategorilere göre özel sponsorlara veya düzenli bir gelir kaynağına ihtiyaç olduğu da muhakkak! Ve bizim bu projedeki ana amacımız, ortaya konulacak sağlık sektörü ile ilgili projelere, düzenli ve sürdürülebilir kaynaklar yaratmak!..

Sekoday ile ilgili daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi “Sağlık Sektörü”, 2019 yılı sonları ve 2020 yılı başlarından bu yana tüm dünyada yaşanan Pandemi süresince, 1 numaralı sektör halini aldı. Daha önce de “Silah Sanayi” ile birlikte, zaten 1 numara idi. Ama… Neyse! J

Sağlığın; insanların ve tüm canlıların, daha mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, her türlü koruma ve tedavi edici faaliyetlerle gerçekleştirilen, bir sistemler disiplini olduğu konusunda, tıp uzmanları da dâhil – hepimizin aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum!

Netice de çeşitli uluslararası kaynaklara göre, 90 – 100 Trilyon $ lık dünya ekonomisi içindeki, 9 – 10 Trilyon $ lık – Ve de ülkemizde de 45 – 50 Milyar $ lık bir pazardan, yani “İnsanlar + Tüm canlıların” sağlığından bahsediyoruz! (Veri kaynakları; Sn. Cenan Torunoğlu ve Sn. Melih Esin)

Dünya ve ülke ekonomimizi dikkate aldığımızda yaklaşık % 10 gibi büyük bir pazara sahip olan sağlık ekonomisinde, akıllı tasarruflarla ortaya konabilecek – sürdürülebilir maddi kaynaklarla, belirli bir paylaşım ve birliktelikle, çok güzel projeler ortaya konulabilir düşüncesiyle, Sekoday gündemimizdeki yerini aldı! Konunun açılımı, çeşitli mecralarda ve sosyal medyada paylaşıldı.

Burada amacımız; daha önce de belirttiğim gibi, proje üretmek değil. Üretilen, beğenilen ve seçilen projelere – maddi destek sağlayabilecek, sürdürülebilir kaynakları ortaya çıkartmak!

Projeler konusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada, hem ülkemizde hem de tüm Dünya’da; “Stratejik Hedefler + Uluslararası ve Ulusal Politikalar + Ekonomik Şartlar + Sosyal ve Kültürel Farklar + Teknolojik Gelişmeler + Yasal Uygulamalar + Çevresel Faktörler” dikkate alınarak geliştirilebilecek, birçok proje ortaya konacaktır!..

Bu projelerin kapsamlarına ve büyüklüklerine göre; Dünya Sağlık Örgütü + Sağlık Bakanlığı + İlaç Şirketleri + Üniversiteler + Devlet – Şehir / Hastaneleri + Özel Hastaneler + İlaç – Medikal – Tıbbi Malzemeler / Sektör Dernekleri ve Sendikaları + Sağlık Yönetimi ve Hasta Dernekleri + Hayat Sigortası Şirketleri + Tabipler Odası ve Ecza Kooperatifleri + Sosyal Güvenlik Kurumları ile işbirliği içinde sürdürülebilirliği sağlamak, iz bırakmak adına güzel bir yol haritası olacaktır!

Özellikle Covid-19 döneminde, önce insan – sonra da tüm canlıların sağlığına yönelik, bu tür proje örnekleri arasında; Ankara Sanayi Odası + Ticaret Odası + Ticaret Borsası + Sivil Toplum Kuruluşları + Özel Şirketler’in desteğiyle “Coronathon Türkiye” / Yenibirlider Derneği + Zorlu Holding desteğiyle “İmeceLab” / Lokman Hekim Üniversitesi + Toplam 50 adet Resmi ve Özel Kurumun desteğiyle “Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu” / Acadebi + Genç Girişimciler desteğiyle “Askıda Girişim Platformu”, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer aldı. Bunlar gibi, daha birçok proje olduğu ve bundan sonra da olacağı, muhakkak!..

Bu projelerde girişimciler, ödül olarak açıklanan rakamları, paydaş resmi / özel kurumlardan alabiliyorlar. Ancak projelerin sürdürülebilir olması içinde düzenli akar kaynaklara ihtiyaç var!

Ben, bu noktada; Sekoday’ın da çıkış noktası olan, basit bir kaynaktan bahsetmek istiyorum!..
Şöyle ki, yalnız ülkemizde yıllık 3 – 5 Milyar* adet civarı satılan ilaç kutularını dikkate alarak, tüm ilaç kutularının içinde bulunan prospektüslerin; üreticilerinin veya ülkemizdeki partner temsilcilerinin web sitelerinde yayınlanarak ve de teknolojik imkânı olmayan tüketiciler için de “Eczaneler” tarafından, satış esnasında “Çıktı” alınarak – kişilere verilmesi şeklinde, özel tasarrufa gidilmesi ile 1 yılda en az 40…- TL** lık, sürdürülebilir bir kaynak yaratmak mümkün! Ne dersiniz? / (* Normal + Eşdeğer + Jenerik İlaç Toplamı x 1 Kutu İçin 0.01 TL**) Ayrıca, artık; sadece ilaç prospektüs bilgilerini – arayanlara ileten, web siteleri de mevcut!

Tabii, bu kaynağın; diğer bazı ilaç ambalajları için de, tıbbi şartların elverdiği ölçüde, daha da büyütülmesi söz konusu olabilmekte! (Ln. İsmail Akgül’e proje önerileri için çok teşekkürler.)

Netice de bu fikirler çerçevesinde “Sekoday” ile ilgili düşüncelerimizi önce iş çevremizdeki kişi ve kuruluşlarla paylaştık. Olumlu geri dönüşler alınca da sosyal medyada duyurulara başladık!
(Linkedin + Facebook + Twitter + Instagram + Messenger + Xing + Scribd + Ecosia + Hopely…)

Konuyu açıklayıcı makalelerimiz, çeşitli internet siteleri ve blog larda (Sekoday Web + WinAlly + Yılbak Web + KRC Yönetim / Blog + İndeks İletişim + Marmara Yelken Blog + Finans / Ticaret Türkiye + Kobitek + MuhasebeDR + Taider + KalDer + Erenköy Lions Kulübü + Vs) yayınlandı!..

Daha sonra fikir alışverişi için, yapmamız gereken toplantıları, Covid-19 Pandemi nedeniyle canlı olarak yapma imkanı bulamadığımızdan, Nisan ve Mayıs aylarında Sekoday Webinarları düzenledik. Özellikle de bu webinarlara katılarak, bizlerle değerli görüşlerini paylaşan sevgili Lion dostlarımıza tekrar en içten teşekkürlerimizi, bir kez daha buradan sunmak istiyorum.

Bilahare konunun, Sağlık Bakanlığına ve TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna iletilmesi için, proje dosyamızı; İEİS İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası + TİSD Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği + AİFD Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği + UNGC – Global Compact Türkiye / Genel Sekreterliklerine ilettik! (Ln. Neşe Taşkan + Ln. Seçkin Akoğlu + Ln. Meral ve Ahmet Mutlugil)

Ayrıca “Yılbak ve Seppic – Fransa” olarak katılımcıları arasında yer aldığımız “CPhI Uluslararası İlaç Üretimi ve Tedarik Zinciri Fuarı 2020 Webinarları”nda, konuyu diğer katılımcılara iletmek üzere hazırlıklarımızı yaptık ve projenin dünya çapında duyurulmasını gerçekleştirdik.

Sonuçta, 15 – 16 Haziran 2020 tarihlerinde New York da yapılması planlanan “UN Global Compact 20. Yıl Liderler Zirvesi” Covid-19 nedeniyle Webinar şeklinde yapıldı ve bizler de SEKODAY projelerimizle zirvedeki yerimizi aldık. Ve diğer katılımcılarla dosyamızı paylaştık.
Güzel ve olumlu geri bildirimler almaya da devam ediyoruz.

Daha mutlu bir gelecek için… “Sekoday” projemizin, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle!..