Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını şimdiye kadar birçok yazıda anlatmaya çalıştım. Ne olduğu, ne olmadığı, neye göre doğru ve yanlış yapıldığını, nelerin bu çalışmaların içinde yer aldığını, kimlerin bu çalışmalara daha çok dahil olduğunu kısacası sosyal sorumluluğun her yanını anlatmaya çalıştık. Bir de sektörel bazda acaba hangi tür firmalar bu tür çalışmalara daha yatkın oluyor onu incelemek istedim. Her kurum veya kuruluş kendi olanakları ve seçtikleri konular ile ilgili bir proje çalışması yapmaya çalışıyor. Bu tür proje çalışmalarında öncelikli olarak ilk hedef en az maliyetle değer katmaya çalıştığımız bir olguyu harekete geçirmekse tabii ki bunun içine zaman, mekan ve insan kaynaklarını da koymanız gerekli.

Sektörel olarak bakarsak daha çok;

 • Bankalar
 • İletişim şirketleri
 • İlaç şirketleri
 • Basın – yayın kuruluşları
 • Spor kulüpleri
 • Üniversiteler
 • İnşaat şirketleri
 • Yemek şirketleri

olarak bir sıralama yapmak mümkün gibi görünüyor. Bunların uygulama alanları ve stratejileri bakımından çalışma sistemleri ise çeşitli aşamalardan geçerek oluşuyor. Bu yaklaşımı da şöyle kategorize edebiliriz;

 • Kurumsal iletişim depertmanı
 • İnsan kaynakları departmanı
 • İdari işler departmanı
 • Personelden oluşan ekip
 • Ve diğer personel

Bu çatı yapı oluşup hayata geçtikten sonra, yapı ve işleyiş ile ilgili bir sistem kurmaya sıra geliyor ki o da projeyi yapıp esas olarak hayata geçirmek durumunda olacak olan, mental işleyiş haritası olacaktır. O haritayı da şöyle çizebiliriz.

 • Seçilecek proje konusu
 • Seçilen personel ve gönllü ekip veya akademi (Bankalar bu tabiri daha çok kullanıyor.)
 • Ön hazırlık ve ekip toplantıları
 • Belirli bir periyodik işleyiş takvimi

Böyle bir harita ile, sektörel bazda çalışmalar yapan bir firma adım adım sosyal sorumluluk ile ilgili projelerini sağlıklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirebilir. Sektörler projelerini hayata geçirme aşamasında en çok insan kaynakları ve  maliyetler konusunda bir çalışma ve planlama yapmak zorunda kalırlar. Ne kadar seçtikleri konu ile ilgili olursa olsun, eğer çalışanlarını bu projenin bir parçası haline getirmezse, bütçesi çok olsa bile projeyi başarıya ulaştıramaz.

Birde seçilen konu kadar, projenin uygulanacağı saha ve sahadaki insan gücü ve kaynağı çok önemli bir yapıdır. Kimle ve nasıl bir alanda proje yüreyecektir. Bunu belirlemek çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Sektörlerin kendi sahada çalıştığı personelini de bu tür bir faaliyetin içine sokmak firmanın gelişimi içinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Ama önce dediğimiz gibi sektör hangi alanda olursa olsun, seçtiği konu ne olursa olsun, maliyetlerinden ziyade kendi çalışanlarını bu işe inandırması gerekmektedir.