Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  SOSYAL SORUMLULUĞUN TOPLUMSAL ROLÜ VE ÖGRENMEKİ ETKİSİ

SOSYAL SORUMLULUĞUN TOPLUMSAL ROLÜ VE ÖGRENMEKİ ETKİSİ

İsmi ilk duyulduğundan bu yana çok çeşitli şekillerde, farklı ortamlarda ve şartlarda karşımıza çıkan sosyal sorumluluk kavramına bir diğer yönüyle bakmak, son zamanlarda önemli bir gereklilik olmuştur.

Özellikle eğitim hayatının gelişmesine bağlı olarak çok farklı eğitim modelleri anaokulundan başlayarak üniversite ortamına kadar karşımıza çıktı. Daha çok “yaparak öğrenme” modeliyle sahada gözlemler gerçekleştirerek araştırma ve proje haline gelen ödevlerde ve derslerde, bir de toplumsal değerler veya toplumsal sorumluluk alanınlarının bulunması ister istemez sosyal sorumluluk kavramını eğitimin önemli bir yerine koydu.

Ülkemizdeki yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları genelde şirketler, sivil toplum kuruluşları ve her türlü eğitim kurumunun ürettiği ve paydaşları ile yaptığı bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projelerin içinde engelliler, çocuklar, kadınlar, gençlik, sanatsal çalışmalar, çevre gibi birçok konu bulunmaktadır. Bu konular ekseninde yapılan sosyal sorumluluk projeleri toplum içinde katılım başta olmak üzere farkındalık yaratma, ekonomik istihdam gibi farklı işlevleri hayata geçiren ve ortamda önemli bir aktör olarak rol değişmez bir olgu oldu. Elbette toplumsal rol konusunda gerekli hizmetleri yapıyor ama katılım ve yetkinliklerin ön planda olmasıyla direkt olarak 7’den 77’ye belki de öğrenme modellerini geliştirme katkısı da sunuyor. Bir ilkokul çocuğu ile bir üniversite öğrencisinin sosyal projelerde yer alması, saha çalışması sırasında uygulayacağı rol olması farklı öğrenmeleri, ayrıca algısında çok daha yeni şeyleri de öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu açıdan baktığımızda sosyal sorumluluğun temelde sadece anlık bir proje olmadığına, toplumsal rol olarak;

  • İstahdam kaynağı
  • Toplumu tanıma
  • İş gücü
  • İş geliştirme gibi işlevleri olduğuna inanmak gerekmektedir.

Eğitimsel olrak baktığımız zaman da;

  • AR-GE
  • Yetkinliklerin ortaya çıkması
  • İletişim
  • Saha becerisi
  • Yaparak öğrenme gibi işlevleri ortaya çıkardığını görmekteyiz.  Bu ayrıca farklı yaş gruplarının kişisel gelişimi açısından farklı deneyimler yarattığı için son derece önemli bakış açısını yaratmaktadır.

Sosyal sorumluluk daha çok proje ve STK’larla özdeşleşmiş bir kavramdır ama uygulamaya başlandıkça ve yapıldıkça üstlendiği rolün artık daha çok olduğu temel bir gerçektir. Bu çalışmalar gençlerde daha çok yaygınlaşmalı mıdır? Evet, daha çok olmalıdır. Çünkü gelecek planması yaparken de artık sosyal projeler karşılarına çıkmaktadır. Belki bir projede yer almak, sadece CV’ye yazmak gibi gelebilir ama ileride mutlaka bir yerde onu kullanır hale gelecektir.

Bu gerçeklerle bakınca proje deyip geçmemek, sosyal sorumluluk kavramını kağıt üstünde bırakmamak çok önemli sanırım.