Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  SOSYAL MARKA YARATMAK

SOSYAL MARKA YARATMAK

Günümüzde birçok kurum kurumsal sosyal sorumluluk alanında çeşitli projeler hayata geçirmek suretiyle, toplumdaki değişik konulara temas ederek bir duyarlılık oluşturmaya çalışmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinin yapımındaki en önemli sacayakları şunlardır:

  • Gönüllüler
  • Kaynakların kullanımı
  • Sürdürülebilir anlayış
  • Ölçme ve değerlendirme
  • Raporlama
  • İstatistiki bilgiler

Bu tür sosyal projeleri yürüten çok farklı kurumlar karşımıza çıkmaktadır. Toplumda en çok bilinen şekli ile başta bu misyonu vakıflar ve dernekler yüklenmiştir. Daha ileri ki adımlarında ise işin içine kamu ve özel şirketler, yerel yönetimler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları girmiştir. Sosyal proje yapan bu tüm kurumları ele alıp incelediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli parametre yukarıda saydığımız başlıklardan Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkar. Çünkü vakıf da olsak, bir şirkette olsak başarılı bir projede karşımıza çıkan en önemli başlık bu kavramdır.

Her alanda olduğu gibi, yaptığımız ve yapacağımız bir işin, bir projenin iyi bir sonuç almasını ve iyi bir tanıtımın yapılmış olmasını toplum tarafından desteklenmesini ve kabul görülmesini isteriz. Bunu oluşturmak içinde çok büyük ve önemli kaynakları kullanarak bir iletişim stratejisi oluşturmaya çalışırız ve reklam dediğimiz etkili tanıtım aracını ortaya koyarız. Planladığımız bir alanda, hayata geçirmeye çalıştığımız projemizde destek sağlamak en önemli etkilerden biridir. Bu planı yaparken projemizi toplum önüne çıkartırken de en önemli nokta gönüllüler tarafından çevredeki en ucra köşeye kadar projenin tanıtımın yapılmasıdır.

Burada iletişim araçları dediğimiz alanda da birçok kurum çok farklı bütçelerde çok farklı düzeylerde kendilerine yönelik tanıtım kampanyanları hazırlayarak projenin gelişimine ve büyümesine yönelik adımlar atarlar. Karşımıza çıkan bu sistemde amaç projeyi daha çok tanıtıp, daha çok paydaşa ulaşmaktır. Bunun da yolu raporlamadan geçer, rapor yazmakta ölçme değerlendirmeden ve istatistiki verilerden…

Proje çıktısı olan rapor bir kitapçık şekilde tüm paydaşlara ulaşmalıdır. Hatta sosyal alanda şeçtiğimiz konuda yaptığımız projede neleri nasıl ve ne şekilde değiştirdirdik, bunu tüm birimlerle paylaşmak gerekir. Başarılı bir projenin basın yolu ile duyurulması ve bir web sitesinin yapılması başta gönüllüler olmak üzere tüm destekçiler tarafından izlenmesini sağlar.

Buraya kadar ele aldığımız noktalardan yola çıkarak şunu diyebiliriz: Kapasitemiz ne kadar olursa olsun hangi kurumu temsil ediyorsak, kaç gönüllümüz ve nasıl bir bütçemiz olsa da ortaya çıkardığımız proje temsil ettiğimiz kurumun aynasıdır. Markamızdır, biz artık bundan sonra ki adımlarımızı buna göre atacağız. Yeni bir proje hayata geçirdiğimizde bu isimle bu markamızla hatırlanacağız. O açıdan sosyal sorumluluk projesi yaparken de her projede aslında bir marka da ortaya çıkardığımızı unutmayalım.