Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  ŞİRKETLER SİVİL TOPLUM KURULUŞU MU OLUYOR?

ŞİRKETLER SİVİL TOPLUM KURULUŞU MU OLUYOR?

  1. yüzyılda, yeni dünya düzeni içerisinde değişen ve gelişen değerlerden birçoğu insanlığı dolaylı olarak etkilemektedir. Yaşanan toplumsal, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümünde, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının yanında son 10 yılda, büyük bir aşama kaydeden ve genellikle gönüllü bir oluşumdan ortaya çıkan sivil toplum kuruluşları, önemli aktörlerden biri oldu.

Önemli problemlerin ve sorunların çözümünde genellikle proje bazlı ve sahada çalışan sivil toplum kuruluşları, bir bilinç yaratma ve yerelden başlayarak toplum ve sosyal odaklı kolay çözüm yolları ile sonuç alınması yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

Ülkemizde geçmişi kısa bir döneme denk gelen sivil toplum olgusu, birçok Avrupa ülkesinde yıllardır özellikle başta özel ve kamu kurumlarınca desteklenmiş ve uygulama alanı bulmuştur.

Bir sorunun çözümü için her zaman kamudan bir şeyler beklemek sorunların çözümünün uzamasına ve toplumsal dengesizliklere yol açabilmektedir. Bu sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşları gönüllülük alanında çalışarak projeler üreterek çözüme katkılar sunmaktadır.

Son dönemde, ortaya konan toplumsal ve sosyal projeler, sivil toplum kuruluşlarının yanında şirketlerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Firmaların toplumsal ve sosyal sorunların çözümünde kar amacı gütmeden projeler üretmesi, şirketlerin gerçek işlerinin dışında bir çalışma ve topluma fayda imkanı sağlamıştır.

Bu projeleri, yapan firmalarda insan kaynakları departmanları ve çalışan personel de toplumsal projelerde görev alarak iş temposundan biraz olsun uzaklaşarak sosyal sorunların çözülmesinde büyük katkılar sağlamaktadırlar.

Bu açıdan bakıldığı zaman şirketlerin sosyal projelere destek vermesi, gelecekte bir çok kurumda yeni organizasyonel yapıların oluşmasına da ışık tutacaktır. Şirketler bir taraftan sivil toplum kuruluşu gibi çalışmaya bu konuda yeni birimler kurmaya devam etmektedirler. Bu da istihdam sağlayan şirketlerin toplumsal ve sosyal konulara karşıda duyarlı olmalarını sağlayan ve gelecekte daha da gelişecek bir oluşuma doğru götürmektedir.

Gelecekte rekabette ayakta kalacak şirketler, ekonomik güç yanında sosyal hizmetlere verdikleri katkı ve ürettiği projelerle de bir değer olarak varlıklarını  sürdürmeye çalışacaklardır.