Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu

Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu

Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu

Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu

İş Kadını, Danışman, GE Havacılık Ortadoğu Genel Müdürü

Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu, İTÜ İşletme Mühendisliği bitirdikten sonra  Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde master yaptı ve Harvard Üniversitesi’nde liderlik eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2006 yılında “Eisenhower Fellow (EF)” seçildi ve dünya genelindeki EF ağı içinde havacılık alanında ilk Eisenhower Fellow oldu.

Rengin Yiğitbaş Akıllıoğlu profesyonel yaşamı süresince uzmanlık alanı olan finansman, muhasebe, bütçe, banka ilişkileri nakit yönetimi, hazine, türev işlemler, dahili/harici raporlama, standartların takibi ve korunması, stratejik planlama, risk yönetimi, sigorta, satın alma politikaları, yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, Borsa ve Sermaye Piyasası uygulamaları, halka arz, pazarlama ve fiyatlama stratejileri, Singapur, Malezya ve Türk Sermaye Piyasası kural ve uygulamaları ile başarılı projelere imza attı. Akıllıoğlu, sağlık ve sivil havacılık sektörlerinde başarılı çalışmalara imza atmış bir iş kadını olarak liderliğin sırrını fark yaratma isteğiyle tanımlıyor: “Liderlik, insanın ‘nasıl başarılı olabilirim?’ değil ‘bu duruma en iyi nasıl katkıda bulunabilir ne gibi bir fark yaratabilirim?’ sorularını sorduğu bir yaklaşım şeklidir.”

Akıllıoğlu, havacılık sektöründe ilk olarak IAWA (International Aviation Women’s Association)’da Ortadoğu’dan sorumlu başkan yardımcılığı, ardından Sun Express Havayolu’nda Yönetim kurulu denetçi üyeliği yaptı. Sun Express’teki görevinin son yıllarında paralel olarak çalışmaya başladığı Türk Hava Yolları’nda mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevi sırasında halka arz ve özelleştirme projelerinde görev aldı. 1989’dan itibaren gerçekleştirilen THY’nin transformasyon sürecinde rol aldı. Chicago Orta Batı Amerika’dan Sorumlu Müdür olarak dört yıl Amerika’da görev yaparak hattın ciro ve karlılığının artmasına ve büyüme stratejisine katkıda bulundu. Sağlık turizmi ve Amerika ile Türkiye arasında sağlık iş birliğinin kurulmasına öncülük etti.

Acıbadem Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak, Abraaj Capital’in sahip olduğu hisselerin satışı projesi ve şirket değeri açısından Acıbadem’in dünyanın ikinci büyük sağlık grubu olması ile sonuçlanan IHH Healthcare Berhad ile ortaklık kurulması projesini yöneterek Acıbadem’in globalleşmesine katkıda bulundu. 2012 yılında dünyada bir ilk olarak nitelendirilen, IHH Healthcare Berhad’ın Malezya ve Singapur borsalarında eşzamanlı halka arzının Türkiye kanadına liderlik etti. 2.2 Milyar ABD$ tutarındaki bu halka arz, dünya genelinde 10 ödüle layık görüldü. Akıllıoğlu, Labmed, Blab, Turuncu Sağlık şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Acıbadem Grubunda Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği, ABD Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı, General Electric Aviation’da Ortadoğu satışlarından sorumlu Genel Müdür görevlerinde bulundu.

SAĞLIK 


 • Sağlık ekonomisi ve strateji
 • Sağlık sektöründe yatırım planlama ve yurt dışı piyasaları
 • Sağlık turizmi, önemi ve dinamikleri
 • Sağlık hizmetlerinin küreselleşmesi
 • Koruyucu sağlık hizmetleri

Çağımızda hastaneler artık birbiriyle konuşabilir hale gelebilir mi? Tedavi ücretlerinin arasındaki uçurumlar nasıl eşitlenir? Türkiye’de sağlık turizmi bir kazan-kazan projesi olarak dış politikaya ve barışa etkili olabilir mi? Dünya genelinde sağlık turizmi nasıl işliyor? Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli ve gelecekten beklentileri neler olabilir? Sağlık sektörü ne kadar büyüyebilir?

Türkiye’de sağlık sorunları, şart ve koşullar, girişimler, başarılanlar, denenmişler ve yapılması gerekenler…

HAVACILIK


 • Uçak finansmanı ve sigorta uygulamaları
 • Havacılıkta küresel işbirlikleri
 • Havacılıkta pazarlama ve fiyatlama stratejisi
 • Havacılıkta küresel gelişmeler ve ekonomi

Havacılık sanayii, lokomotif sektörlerin başında yer alır. Havacılık gelişirse yeni sektörler doğar, farklı sanayiler gelişir, büyür. Uçak finansmanı için kullanılan teknikler standart finans tekniklerinden her zaman farklıdır.

Düşük fiyatlı bilet uygulamaları uçak firmalarını nasıl yavaş yavaş yok ediyor?

Hava yolları arasındaki iş birlikleri nasıl sürdürülüyor? Hangi faydalar sağlanıyor? Hava yolları şirketlerinin büyüme stratejileri neler? Havacılıkta bir ürünü satarken nelere dikkat etmek gerekir? Bir ülkenin gelişme stratejisi ile hava yollarının büyüme stratejisi birbirine ne kadar paraleldir? Havacılık, strateji, yanlış bilinenler…

YÖNETİM – FİNANS – STRATEJİK PLANLAMA


 • Halka arz; önemi, yöntemi ve uygulamaları
 • İhale süreçleri ve müzakere teknikleri ile pazarlama fiyat ilişkisi
 • Finansman trendleri; İslam’da ve Batı’da enstrümanlar
 • Güven ekonomisinden kriz ekonomisine trendler

Halka arz sürecinin tecrübeli danışman ve yöneticiler tarafından yürütülmesi gerekir. Müzakere teknikleri son derece önemlidir.

Hangi teknikler kullanılmalı? Müzakere süreci nasıl işler? Halka arz sürecinde şirket nasıl pazarlanır? Doğru ekip, nasıl kurulur, bu ekipte kimler bulunur? Kuran-ı Kerim’de ticaret nasıl anlatılıyor? İslami finans araçlarıyla batıdaki uygulamaların farkları nelerdir? Faiz ile kar payı üzerine kurulan ekonomileri birbirlerinden farkları nelerdir?

KOBİ’lere özel tecrübe paylaşımı, makro düzeyde gözlemler, düşünceyi bir noktadan bambaşka bir noktaya taşıyacak ufuk açıcı sunumlar…

KİŞİSEL GELİŞİM


Kişisel gelişim de hayatın önemli bir parçası. Her birey mutlaka kişisel gelişimine yatırım yapmalı. Hayatta yaşayan birçok hayal kırıklığının ve olumsuzluğun başarısızlık olarak değerlendirilmemeli. Çünkü bu olumsuzluklardan ders çıkarabilen insanlar kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kelimelerin, dileklerin, hislerin gücü vardır. Evrende birer frekansı bulunur her şeyin. Neyi başaracığımız bu frekanslara bağlıdır. Hayaller nasıl gerçekleşir? Bazı başarısızlıklar başarıya giden yolu aydınlatabilir mi? Engelsiz bir dünya mümkün olamaz mı? Ne kadar kabuğunuz varsa onları soymak da o kadar zordur. Sizin kişiliğiniz nasıl oluşmuş olabilir, kendinizi nasıl görüyorsunuz? İlişkilerinizde aldığınız kararları geçmişinizde yaşadıklarınız etkileyebilir mi?

 • Hayaller nasıl gerçekleşir
 • Başarının arkasındaki başarısızlıklar
 • EngelSİZ dünya
 • Kişilik oluşumu, insan ilişkileri ve insan yönetimi