Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Abdullah Bozgeyik Kitapları   /  Rekabet avantajı için Müşteri İlişkileri Yönetimi
Abdullah Bozgeyik - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Rekabet avantajı için Müşteri İlişkileri Yönetimi

“Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ya da kısaca popüler ifade ile CRM (Customer Relationship Management) içinde geçen müşteri kelimesi genelde satışı çağrıştırdığından bir çoklarınca bir pazarlama/satış yaklaşımı olarak düşünülmekte, hatta bazı yazılımcı ve satıcılar tarafından böyle tarif edilmektedir. Oysa pazarlama/satış CRM’in sadece bir boyutunu ifade edebilir, çünkü CRM, içinde pazarlama/satış boyutunu da bulunduran çok boyutlu bir yönetim felsefesidir…
Başarının anahtarı Müşteride, Başka Yerde Aramayın..”