Murat Germen

Murat
Germen

Sanatçı – Fotoğrafçı

Sanat ve Yeni Medya

Fotoğraf ve Mimarlık

Planlama

Çağdaş Sanat

Kentleşme

İklim Değişikliği

Biyografi

Murat Germen fotoğrafı ifade araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul’da yaşayan ve çalışan bir sanatçı, eğitimci ve arşivci.

Germen, aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet – mülksüzleştirme, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, küresel ısınma ve su hakları gibi konulara odaklanıyor.

Kültürel, mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge / kurgu üretmeyi bir çeşit katılım ve direniş olarak yorumlayan Murat Germen, bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyor.

Germen’e göre kentler sakinlerinin kendilerine has yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirdiği alanlar. Bu yüzden onları inşa eden toplumların aynasıdırlar, bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden okuyabilirsiniz. Kentler, toplumların hakiki ruhunu gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji / etnografya müzeleri gibidirler.
Germen sanatın teknolojiyle bağına vurgu yapıyor ve teknoloji kullanımının yeni ifadeler üretme şansı verdiğini, içerik ve söylemlerin teknoloji sayesinde daha farklı görünebildiğini söylüyor.

Murathan Mungan’ın sanatçının “Yeni Türkiye” adlı ilk monografisi için ürettiği özgün yazıda yer alan bazı saptamalar, Murat Germen’in üretim güdülerine de ışık tutuyor: “Murat Germen’in ustalık ve zanaatın bileşimi olan işlerine bakıldığında, onun öncelikle meselesi olan bir fotoğrafçı olduğu görülür. … Germen’in gözü bence ‘sinemaskop’ bir duyarlılık taşıyor. … Bu tutumu her fotoğrafa hem görsel hem zihinsel bir genleşme sağlıyor. Germen sadece fotoğraf çekmiyor, imge üretiyor. … Germen fotoğraflarının metinsel bir altyapısı var; birkaç fotoğrafına baktıktan sonra onun yakalanmış anlardan, durumlardan çatısı olan bir anlatı kurmak istediğini anlıyoruz. Yalnızca görülmeyi değil okunmayı da istiyor bu fotoğraflar…”

Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile alan Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansta konuşmacı olarak yer aldı ve almaya devam ediyor.
Murat Germen yurt içinde ve yurt dışında 80’in üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait 400’ün üzerinde edisyon, yurt içi / yurt dışındaki kişisel koleksiyonlara ve İstanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Torun Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat, Odunpazarı Modern Müze, Müze Evliyagil koleksiyonlarına dahil edildi.

Konuşma Konuları

  • Kentleşme
  • Katılımcı Vatandaşlık
  • Kent Hakları
  • Yerel kültürlerin sürdürülebilirliği
  • İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
  • Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği
  • Sanat ve Teknolojinin Birlikteliği

Videolar