Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Hüseyin Özer Kitapları   /  Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller
Hüseyin Özer - Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller

Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özer’in Bu çalışması hem Teori ve hemde uygulama alanında önemli bir boşluk dolduracak niteliktedir. Özellikle gölge bağımlı değişkenli modeller konusunda Türkçe litaratüre büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin uygulama kısmı da araştırmacılara önemli bir hizmet verecek özellikte bulunmaktadır.