Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  BLOG   /  KKTC, Hong Kong’un Gelişiminden Ders Alabilir Murat Yülek
Murat Yülek

KKTC, Hong Kong’un Gelişiminden Ders Alabilir
Murat Yülek

İndeks Konuşmacı Ajansı Üyesi, Prof. Dr. Murat Yülek, Kuzey Kıbrıs için Alternatif Makroekonomik Politika Yönelimleri Paneli’ne katıldı. 21 Aralık 2017’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Kıbrıs Yatırım Ajansı iş birliğinde düzenlen panelde Murat Yülek, 100 milyar dolar seviyesinde, dünyada en fazla yatırım çeken ülkelerden olan Hong Kong’un ekonomik gelişimi ve stratejilerini örnek olarak anlattı.

Dünyanın en serbest ekonomilerinden olan Hong Kong, yoksul bir başlangıçtan 37 bin dolarlık kişi başına düşen gelir seviyesini nasıl yakaladı? Sanayi ile hizmet sektörleri arasında nasıl bir dönüşüm yaşadı? Kıbrıs ekonomisi için Hong Kong’dan hangi dersler alınabilir? Murat Yülek bu sorulara dair görüşlerini paylaştı.

KKTC Merkez Bankası ve YAGA sponsorluğunda düzenlenen panele Kıbrıs Merkez Bankası, ticari bankalar ve adada faaliyet gösteren önemli şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen de katıldı.