Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Money Matters: Some Puzzles, Anomalies and Crises in the Standard Macroeconomic Model
Murat Yülek - Money Matters

Money Matters: Some Puzzles, Anomalies and Crises in the Standard Macroeconomic Model

Son mali kriz, Standart Makroekonomik Model’in (SMM) mevcut yapısının hatalı olduğunu gösterdi. SMM, mali ve reel sektörler arasındaki etkileşimi yeterince modelleyememektedir. Bu SMM’nin, finansal krize yol açan etkenleri açıklama ve finansal krizle mücadele etme politikaları geliştirme gücünü zayıflatıyor. SMM, para hızının gerilemesi ve istikrarsızlığı gibi önemli anormallikleri ve karışıklıkları açıklayamaz.

SMM, Aracılık Ödünç Verilebilir Fonlar (AÖVF) teorisi kapsamında yatırım yapmak için basit, tarafsız bir kanal olan gerçek anlamda toplumun tasarruflarını, bankalar olarak tasvir etmektedir. Gerçek dünyada, modern bankacılık sistemi, ‘borç verme yoluyla finansman’ (BVYF) teorisi tarafından önerilen şekilde oldukça farklı işlev görür; Bankalar ödünç verdiklerinde yeni para oluştururlar. İkincisi, SMM’de para kesinlikle bankanın gerçek tarafında işlemler ile bağlantılı kredi oluşturuldu. (“Borç para”), finans sektöründeki işlemlere gider (örneğin, konut kredileri gibi). Bu nedenle, SMM’de ekonominin büyüklüğünü aşan muhtemel herhangi bir borç büyümesi düşünülemez.

Kitap makroekonomik düşüncenin gelişimini ve “Standart Makroekonomik Model” (SMM) doruğunu seçici olarak gözden geçiriyor ve değerlendiriyor. Bankalar tarafından aşırı miktarda “yoktan” para oluşturulmasının, parasal sistemin mevcut istikrarsızlığına yol açtığını gösteren Muhasebe Sistem Dinamiği (MSD) simülasyon modelinin sonuçlarını sunuyor. Bu iflaslara, patlamalara ve krizlere yol açmaktadır. Kitap, mevcut modelin bankalar tarafından aşırı paranın oluşturulmasından kaynaklanan riskleri azaltabilecek olan Chicago Planı gibi gerçek dünyayı ve politik reçeteleri daha iyi açıklamak için nasıl reforma tabi tutulabileceğini de tartışmaktadır.