Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

“Türkiye’de her kesimde bir çeşitlilik ve dinamizm var. Artık Türkiye’de insanlar kendi özgür sentezlerini yapabiliyor, yaratıcılıklarını ortaya koyabiliyor.”

Türkiye’nin merkezi değişti

Nilüfer Narlı’yı sosyolojiyi anlaşılır, sevilir ve fayda sağlanır bir tonda aktaran akademisyen olarak tanıdık. Ele aldığı konuların bazıları geçmişte tabu sayılan ve üzerinde çok konuşulmamış başlıklardı. Bunları bizimle paylaştı, sonra korkmamızın yersiz olduğunu gösterdi. Narlı uluslararası başarıları da olan bir akademisyen. Birbirinden farklı alanlarda araştırmalar yapan Narlı, Türkiye’nin sosyolojik yapısına dair topluma ışık tutuyor; insanları anlamak için yaşanan bazı süreçlerin doğru analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor: “Türkiye’de 1980’de liberal ekonomik yaklaşımın benimsenmesinin en olumlu sonucu, müteşebbis insanın ortaya çıkmasıdır. Müteşebbis insan ortaya çıkarken de, Anadolu’da küçük bir sermaye birikimi olan bir insan kente gelip o sermayesiyle yeni işler kurdu. Onların bir kısmı yeni iş adamı ve sanayici. Türkiye’de bu kesim bence önemli bir sermaye transferinden yararlanacak. Aynı şekilde orta sınıf 1980’lerin ortasına kadar çok daha homojendi. Kentli okur yazar, eğitim düzeyi yüksek anne ve babalardan gelen bir sınıftı. Halbuki bugün orta sınıfın yeni elemanlarının daha alt gelir grubundan gelip, üniversite eğitiminden yararlanarak kentleştiğini görüyoruz. Bu süreç Türkiye’de çok önemli. Bütün bunlar Türkiye’de müthiş bir dinamizm olduğunu gösteriyor.”

Prof. Dr. Nilüfer Narlı kimdir?

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Kurucu Başkanı. ABD’de Eisenhower Fellowship bursunu kazanarak “kadın ve siyasal katılım” konusunda çalışmalar yaptı. Ortadoğu Araştırmalar Bursu’nu kazanarak, “Türkiye’de İslamcı Hareket ve Üniversite Gençliği” konulu bir çalışma raporu hazırladı. Essen Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi ve diğer birçok uluslararası bilimsel vakıf ve araştırma kuruluşlarıyla bilimsel çalışmalar yürüttü. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Narlı, 1996-2009 yılları arasında Ortadoğu ve Balkan Araştırmaları Vakfı Genel Kurul üyesi olarak görev yapmıştır.

2013 yılı Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından sosyal kategoride verilen Sosyal Baykuş Ödülü’ne layık görüldü.