Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

"Kurumsal dünyada mistik bir mola..."

"Bilgi, bilgelikle birleşince mucizeler yaratır."

Metafizik deyince...

Işık Menderes, "başarı" kavramının ruhsal açılımlarını, yaşamımızın her alanını yöneten evrensel yasaları, psikolojik yapımızı etkileyen ve şekillendiren olguları, kader, karma ve özgür irade arasındaki gizemli bağlantıları, spiritüel prensiplerin yoğun yaşam koşullarında fark edilebilmesi için yardım alınabilecek yöntemleri, ruhsal yolculukta bizi bekleyen tehlikeleri, insan ilişkilerinin mistik ve psikolojik dinamiklerini, genetik hafıza ve aile bağlarıyla nesilden nesile geçen travmaların çözümlenmesi gibi birçok konuyu evrensel bir bakış açısıyla inceliyor. Yaşam serüveninde insanın kendi ruhunu tanıması ve ruhunun dünyaya gerçekleştirmek için geldiği "amacı" bulması gerektiğini vurgulayan Menderes, hayat felsefesini şöyle özetliyor: "Öldükten sonra nasıl anılmak istiyorsak öyle yaşamalıyız..."

Tabular, İnançlar ve Hayaller... (Bilgelik Kursu-I)

"Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez," der Sokrat.  Zaman zaman nerden gelip nereye gittiğimizi sorgulamak; aşkta, işte ve ilişkilerimizde ne halde olduğumuzun bilançosunu çıkarmak kendimizi mercek altına koyup incelemekten geçiyor. Kendileri için belli idealler seçmiş, oldukları gibi kalmayıp “olmak istedikleri” kişi haline gelmeye çabalayan cesur yürekler, bu keşif sürecinin coşkusunu, heyecanını, hatta acısını iyi bilirler.

"Hayatım ne oranda kendi değerlerimi yansıtıyor? Aynı olaylar neden tekrar ediyor?  Nerede hata yapıyorum? Kendimi kimin gözleriyle görüyorum? Hayallerimi gerçekleştirmekte, özlemlerimi gidermekte niçin zorlanıyorum? Gerçekte arzu ettiğim şeyler nedir? Kime ne yalanlar söylüyorum? Kendimi neden mutsuz ve huzursuz hissediyorum? Para kazanmakta ve parayı elimde tutmakta neden böyle zorlanıyorum? Vicdanım neden sızlıyor? Neden korkuyorum? Neden iyileşemiyorum? Neden sevemiyorum? Neden sevilemiyorum? Neden...”

Yukardaki soruların bazılarını sormakta hiç bir beis görmüyorsanız; içinizdeki potansiyeli tüm ihtişamıyla ortaya  çıkarmanızı önleyen tabularınızı ve inançlarınızı irdelemeye hazırsanız; benliğinizi örseleyen o dar kalıplardan sıyrılıp daha “özgün ve özgür” bir kişi olmayı samimiyetle arzuluyorsanız, bu seminer hoş bir serüven olabilir...

http://www.isikmenderes.com

https://www.facebook.com/Işık-Menderes-1513651292293586/?fref=ts

Işık Menderes kimdir?

Radikal gazetesindeki (2001 – 2006) mistik ve psikolojik yazılarından tanıdığımız Işık Menderes, Kanada’da siyasal bilgiler okuduktan sonra Paris’te iletişim ve halkla ilişkiler üzerine master yaptı.

Menderes yaklaşık 30 yıldır metafizik üzerine çalışmalar yapıyor. Ve, hepimizin zihnini meşgul eden (dolayısıyla da nice kargaşaya sebep olan!) varoluşa dair sorulara makul cevaplar ararken metafizik prensiplerin günlük yaşamımızda, iş dünyamızda ve ilişkilerimizde nasıl uygulanacağını bilimle sentezleyerek anlamaya ve anlatmaya gayret ediyor.

Bunu yaparken de, kendine has mizah tarzını kadim hikayelerle birleştirerek ruhlarımıza dokunmanın ötesinde bu zor konuya birçok farklı perspektiften bakmamızı mümkün kılıyor.