Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

Serra Titiz, bir “sosyal girişimci”. Yoğun çabaları sayesinde, bu olgunun tanınması ve yaygınlaşması yönünde önemli adımlar attı... Sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sorumluluk, sivil toplum ve sosyal inovasyon alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Titiz, 2003'den bu yana Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma alanında sivil toplumla, özel sektörle ve akademiyle fark yaratan çalışmalara imza atıyor.

Titiz’in girişimcilik hikayesi, toplumsal sorunların çözümünde var olan kaynaklar ile ihtiyaçları yaratıcı yöntemlerle buluşturan bir girişime ihtiyaç olduğunu tespit etmesiyle başladı. Titiz, kar amacı gütmeyen Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı şirketi (2007) ve Gelecek Daha Net gençlik platformunun kurucusu.

Mikado, sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişim. Sorumlu bir özel sektörün oluşumuna, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplumun gelişimine ve sosyal inovasyon ile toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmalar yürütüyor. Kurumların sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmelerini sağlamaya yönelik bilinçlerini artırıyor ve kapasitelerini geliştirmelerine eşlik ediyor.

Türkiye’de sosyal değer yaratan sınıfında ilk şirket olan Mikado, 2012’de “B Corporation” olmaya hak kazandı, 2013’te “Dünya için En İyi Şirketler” arasına seçildi.

Titiz, 2009’dan beri teknoloji yoluyla sosyal inovasyona örnek olan Gelecek Daha Net gençlik platformunun yürütmesinde yer alıyor. Platform, genç işsizliğini hedef alan ve gençlerin kişisel ve profesyonel yetkinliklerini artırarak bilinçli karar vermelerine rehberlik ediyor. Yüzlerce gönüllüsü ve bir o kadar fayda sağlayanla gençlerin referans noktası olmayı hak ediyor.

Titiz ayrıca UNDP kalkınma projelerinde de kıdemli uzman olarak yer alıyor.

Serra Titiz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Titiz, Aston Business School’da yüksek lisansını ve INSEAD Business School Sosyal Girişimcilik Programını tamamladı.

"Ashoka Fellow" ve “Eisenhower Fellow” olan Titiz, BMW Foundation üyeliğinin yanı sıra, INSEAD Sosyal Girişimcilik Programı Yürütme Kurulunda ve KSS Derneği Danışma Kurulunda yer alıyor. Mikado Danışmanlık’ın ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformunun kurucusu Titiz, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, çok boyutlu sosyal fayda yaratan sürdürülebilir kalkınma modelleri ve sosyal girişimcilik projeleri geliştirmeye devam ediyor.

Makaleleri dergi ve gazetelerde yayınlanan Titiz, pek çok konferansta konusunun uzmanı bir konuşmacı olarak yer alıyor.