Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

“Basit olanın en zor olduğu bir dönemdeyiz. Çok fazla bilgi, çok fazla istek ve çok fazla şikayet var. Karmaşık iş sistemlerimizin içinde iletişim israfları hayatımızı tüketiyor. Çözüm önce ne istediğimizi doğru tanımlayabilmekle başlıyor.”

Ulusal ve uluslararası pazarlarda, pazarlamanın temel fonksiyonu olan; ürün yönetimi, dağıtım kanalı yönetimi, iletişim ve fiyatlandırma konularının dışında, yeni pazarlama girişimleri ve işbirlikleri için gerekli iş ve finansal gerekçelerin ortaya konulması ve yönetilmesini sağladı. Üst düzey yöneticilik deneyiminin paralelinde, re-organizasyon çalışmalarına liderlik etti. Pazarlamanın en önemli iddiası olan “tüketici için değer yaratma” felsefesi doğrultusunda, tüketici, satıcı ve üretici üçgenindeki koordinasyonları yönetti.

Halen danışman ve eğitmen olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Danışmanlık verdiği kurumlar için, pazarlama planının oluşturulması, iletişim bütçe ve aksiyon planının hazırlanması, marka mimarisi projelerine liderlik edilmesi, ajans seçim ve brief süreci yönetimi, takip ve raporlama sisteminin kurulması, üretim optimizasyon planları ve tedarik zinciri kararlarına ilişkin pazarlama ihtiyaçlarının çıkartılması, süreç akış haritalarının, departman BSC (balance score cart) lerinin, KPI (key performance indicator) ların hazırlanması konularında çalışıyor. Bütün bunların “örgütsel sermaye” haline gelebilmesi için ekibin yönetim yetkinliklerinin arttırılması için kurum içi mentorluk ve eğitim çalışmaları yapıyor.

Paralel olarak, “Yalın Düşünme” anlayışı (Lean Thinking) çerçevesinde, yalın yönetim araçlarının pazarlama ve satış organizasyonlarında kullanımı konusunda eğitimler veren Besen Turquality Destek programına başvuracak kurumlara, Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi konularında, başvuru süreçlerinde de danışmanlık yapıyor.

Besen, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde, MBA programında “Pazarlama ve Marka Yönetimi” ile “Tüketici Davranışları” konularında ders veriyor ve aynı zamanda; profesyonellere yönelik eğitim ve mentorluk çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Buket Besen Kimdir?

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi “İşletme Mühendisliği” bölümünü ikincilik derecesiyle tamamladı. Özel Hastanelerde “Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması”nı incelediği bitirme tezi çalışmasında, özel hastanelerin pazarlama bakış açısıyla, yönetim ve iş süreçlerini inceledi. Sonuçları Sağlık Bakanlığı ile paylaşılan proje, Bakanlık tarafından “takdir” gördü. 1991 İTÜ’de “Endüstri Mühendisliği” bölümünde başladığı yüksek lisans çalışmasını, ”Performans Yönetim Sistemi” konusundaki tez çalışmasıyla tamamladı. 1995 yılında doktora çalışmalarına başladı. “Marka Sermayesinin (Brand Equity) Oluşumu ve Tüketici Satınalama Kararındaki Etkileri” ni incelediği tez çalışmasıyla 2002 yılında “doktor” ünvanını aldı. Tüketicinin kafasında marka ederinin nasıl yaratıldığı ve bunu satınalma davranışına nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymayı amaçladığı tez çalışması makale olarak yayımlandı. 1994 yılından bu yana devam eden aktif profesyonel yaşamı boyunca pazarlama ana fonksiyonu ve bu fonksiyonun tüm alt süreçlerinde bulundu. Son çalıştığı şirket olan Vestel’den “Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” pozisyonundan ayrılarak, danışman ve eğitmen kimliğiyle profesyonel iş yaşamına devam ediyor.