Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

“Eğitim öğrenenlerin öğrendiklerini değiştirebilir hale getirmeleridir. Yaşam boyu öğrenme bağlamında herkes öğrenci ve hepimiz öğreniyoruz.”

Sorun çözerken…

Prof. Dr. Ali Baykal, eğitim ve ölçme değerlendirme konularında önde gelen akademisyenlerden. Baykal’ın yayın ve araştırma alanları arasında ayrıca program geliştirme, fen eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim bulunuyor.

Tamamlanmış onlarca araştırma projesi, 200’ün üzerinde yayınlanmış makalesi ve 150’den fazla uygulanmış psikometrik testi var. Düşünmeyi öğrenmek, düşünme becerileri ve sorun çözmek konusunda da çalışmaları olan Baykal, belli bir sorunu çözerken şu etkin adımları öneriyor: “Sorunun tanımı, değişik çözüm yollarının dökümü, her çözüm yolunun avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması ve seçilen çözümün işleyip işlemediğini gözleme. Karşılaştığımız sorunları çözmede yardımcı olan düşünce, amaçlarımızı gerçekleştirmede de bize yardımcı olabilir.” Baykal’ın öğrenme sürecine ilişkin görüşleri ise özetle şöyle: “İnsan beyni, trilyonlarca bilgi molekülünü depolayabilir. Nöronlar arası iletişim, depolanan bilgiyi hipoteze, şiire, kurama, kurnazlığa, teşhise, tedaviye, yalana, şakaya, çözüme, soruya, yanıta, yaratıcılığa, düşünceye, eyleme vb. dönüştürür. Veri birikimi bildiriye, bildiri birikimi bilgiye ve bilgi birikimi de bilgeliğe götürür.

Eğitimciler, politikacılar ve reklamcılar ‘öğrenme’ denilen bu fizyolojik süreci psikolojik denetim altına alarak başkalarının davranışlarını istedikleri yönde değiştirmeyi iş edinen insanlardır.”

Prof. Dr. Ali Baykal kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1982’de Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ve 1998’de Bilgisayar Öğretmenliği ve Eğitim Teknolojisi Bölümü Başkanlığı’na atandı. 1998-2002 arasında Terakki Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü yaptı. Bu süre içinde de Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde derslerini sürdürdü. 2002-2012 arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

2013 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’de ders vermektedir. Ayrıca 2013 yılında "Ölçme ve Değerlendirme alanında klasik test kuramı dışında oluşturduğunu model; Program Geliştirme ve Fen Eğitimi alanlarında üstün nitelikli bilimsel çalışma ve uygulamalar ve ülkemizde öğretmen eğitiminde geliştirdiği model ve dünya düzeyinde akademik katkıları nedeniyle" Boğaziçi Üniversitesi tarafından Bilim Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.