Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

"AB projesi Türkiye'nin bugününü ve yarınını her aşamada olumlu etkileyen bir süreç. Ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda oldukça olumlu etkileri var."

Dr. Bahadır Kaleağası, AB ve AB'nin dış ekonomik ilişkileri konusunda Türkiye'deki sayılı uzmandan biri. Türkiye - AB ilişkilerini de farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor: “Alternatif ve seçenek arasında fark var. Alternatif eşdeğer seçenek demektir. Şu anda Türkiye açısından AB dışında, ulusal çıkarlarımızı iyi koruyacak, demokrasiyi temel ayaklarıyla birlikte güçlü kılacak, yarınlara daha sağlam bir Türkiye hazırlayacak başka bir alternatif yok. Dünya genelinde yeni fikir ve alternatifler yaratmak o kadar da kolay değil. O yüzden AB'ye çok daha fazla sahip çıkmalıyız.”

Kaleağası uzun yıllar yurt dışında uluslararası protokol eğitimi vermiş. Türkiye'de de uluslararası firmaların başkanlarını, uluslararası toplantılara hazırlıyor ve koçluk yapıyor. Eğitimde makro politikadan ekonomiye, davetlerde konuşmalara nasıl başlanacağından karşılama ve uğurlamalara kadar birçok konuya yer veriyor.

Kaleağası, 1996 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini üstlendi. 2008-2016 yılları arasında Brüksel, Berlin, Paris, Washington DC ve Pekin’de temsilcilikleri bulunan TÜSİAD’ın dış etkinliklerini kapsayan Uluslararası Koordinatörü (Brüksel, Washington, DC, Pekin, Berlin, Paris, Londra) olarak görev yaptı. 2016 yıl sonu itibarıyla TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini üstlenen Kaleağası, ayrıca Paris Bosphorus Enstütüsü Başkanı, Brüksel Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nün Bilimsel Üyesi, Brec-Brüksel Enerji Kulubü Onursal Başkanı ve bir çok kurumda yönetim kurulu üyesidir. Her yıl birçok konferansta ve medya programında yer alıyor, uluslararası projelere danışmanlık yapıyor. Medyada yorumlar yapıyor. (Bloomberg HT, Anadolu Ajansı Finans, Radikal, Finans Dünyası)

Bahadır Kaleağası, aynı zamanda özellikle çocuk kalp sağlığı alanında çalışmalar yapacak olan Kalangos Vakfı’nın yöneticilerinden biri olma görevini de üstlenmiş bulunuyor.

Dr. Bahadır Kaleağası Kimdir?

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve AB’nin dış ekonomik ilişkileri üzerinde yoğunlaştı.

1990-1993 yılları arasında AB’nin Jean Monnet ve NATO araştırma burslarını alan Bahadır Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi akademisyen olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde bulundu. 1991‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin projelerinde yer aldı. Ayrıca bir çok AB projesinde çalıştı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için danışmanlık yaptı. 

Çok sayıda uluslararası makale sahibi olan Bahadır Kaleağası, ayrıca İngilizce “Towards a New Europe” (Brüksel, 1993), Fransızca “Les Défis de l’Elargissement” (Brüksel, 1994), “La Turquie en Mouvement” (Paris, 1995) ve “La République Laïque Turque” (Paris, 2003) kitaplarının ortak yazarı, “Tek Pazardan Parasal Birliğe” (IKV, 1995), “Avrupa Yolunun Haritası” (Dünya, 2003), “Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı” (Doğan Kitap, 2007) ve “Ne Olacak Bu AB İşi? Gençler Soruyor” (Boyut, 2010) ve “G20 Gezegeni” (Doğan Kitap, 2013) başlıklı kitapların yazarıdır. BloombergHT, Anadolu Ajansı-Finans, Radikal ve Finans Dünyası için uluslararası ekonomi ve siyaset yorumcusudur.